អត្តសញ្ញាណពិតរបស់យើង

222 អត្តសញ្ញាណពិតរបស់យើង សព្វថ្ងៃនេះវាច្រើនតែជាករណីដែលអ្នកត្រូវធ្វើឱ្យខ្លួនអ្នកក្លាយជាមនុស្សសំខាន់និងសំខាន់សម្រាប់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯង។ វាហាក់ដូចជាមនុស្សកំពុងស្ថិតក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងអត្ថន័យ។ ប៉ុន្ដែព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលរួចហើយថា៖ «អ្នកណាដែលរកឃើញជីវិតរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងបាត់បង់ជីវិត។ អ្នកណាបាត់បង់ជីវិតព្រោះតែខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញ។ (ម៉ាថាយ ១០, ៣៩) ។ ក្នុងនាមជាព្រះវិហារយើងបានរៀនពីការពិតនេះ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ យើងត្រូវបានគេហៅថាហ្គ្រេសមេនយូសអ៊ិនអន្តរជាតិហើយឈ្មោះនេះសំដៅទៅលើអត្តសញ្ញាណពិតរបស់យើងដែលមានមូលដ្ឋានលើព្រះយេស៊ូវមិនមែននៅក្នុងខ្លួនយើងទេ។ ចូរយើងពិចារណាឱ្យបានដិតដល់នូវឈ្មោះនេះហើយស្វែងរកអ្វីដែលលាក់នៅក្នុងនោះ។

ព្រះគុណ (ព្រះគុណ)

ព្រះគុណគឺជាពាក្យដំបូងនៅក្នុងឈ្មោះរបស់យើងព្រោះវាពិពណ៌នាល្អបំផុតអំពីបុគ្គលម្នាក់ៗនិងធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ផ្ទុយទៅវិញយើងជឿថាតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូយើងនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះដូចពួកគេដែរ (កិច្ចការ ១៥, ១១) ។ យើង«មិនមានភាពសុចរិតពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់តាមរយៈការប្រោសលោះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូទេ» (រ៉ូម ៣:២៤) ។ ដោយសារព្រះគុណតែមួយគត់ព្រះទុកយើងចោល (តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ) ចូលរួមក្នុងសេចក្ដីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់។ ព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងជានិច្ចថាសារនៃសេចក្តីជំនឿគឺជាសារអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះ (សូមមើលកិច្ចការ ១៤: ៣, ២០, ២៤, ២០, ៣២) ។

មូលដ្ឋាននៃទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះជាមួយមនុស្សតែងតែមានព្រះគុណនិងសេចក្តីពិត។ ខណៈពេលដែលក្រឹត្យវិន័យគឺជាការបង្ហាញពីគុណតំលៃទាំងនេះព្រះគុណរបស់ព្រះផ្ទាល់អាចរកឃើញតាមរយៈការសម្តែងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ តាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះយើងត្រូវបានសង្គ្រោះតែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមិនមែនដោយការកាន់តាមក្រិត្យវិន័យទេ។ ច្បាប់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានថ្កោលទោសមិនមែនជាពាក្យចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទេ។ ពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់សម្រាប់យើងគឺព្រះយេស៊ូវ។ វាគឺជាការបើកសម្តែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះនិងផ្ទាល់ខ្លួននៃព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានដល់មនុស្សជាតិដោយសេរី។
ការជឿជាក់របស់យើងក្រោមច្បាប់គឺត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌។ យើងមិនទទួលបានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវពីខ្លួនយើងទេពីព្រោះព្រះមិនមែនជាអ្នកទោសនៃច្បាប់និងភាពស្របច្បាប់របស់គាត់ទេ។ ព្រះដែលគង់នៅក្នុងយើងមានសេរីភាពពីព្រះជាម្ចាស់ស្របតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គ។

ឆន្ទៈរបស់គាត់ត្រូវបានកំណត់ដោយព្រះគុណនិងការលោះ។ សាវ័កប៉ូលបានសរសេរដូចតទៅនេះថា៖ «ខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលព្រះគុណរបស់ព្រះឡើយ។ ព្រោះប្រសិនបើសេចក្ដីសុចរិតមកពីក្រឹត្យវិន័យគ្រិស្ដបានសោយទិវង្គតឥតបានការ (កាឡាទី ២:២១) ។ ប៉ូលពិពណ៌នាអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលគាត់មិនចង់បោះចោល។ ព្រះគុណមិនមែនជារឿងដែលអាចថ្លឹងថ្លែងវាស់និងដោះស្រាយបានទេ។ ព្រះគុណគឺជាសេចក្តីល្អដែលមានជីវិតរស់នៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការដែលគាត់ស្វែងរកចិត្តនិងគំនិតរបស់មនុស្សហើយផ្លាស់ប្តូរទាំងពីរ។

នៅក្នុងសំបុត្ររបស់គាត់ផ្ញើទៅកាន់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងរ៉ូមប៉ូលសរសេរថារឿងតែមួយគត់ដែលយើងព្យាយាមសម្រេចបានតាមរយៈការខិតខំរបស់យើងគឺការបង់អំពើបាបគឺការស្លាប់ដោយខ្លួនឯងនោះគឺជាដំណឹងអាក្រក់។ ប៉ុន្តែក៏មានល្អផងដែរពីព្រោះ "អំណោយទាននៃព្រះគឺជាជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់របស់យើង" (រ៉ូម ៣:២៤) ។ ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះ។ វាគឺជាការប្រោសលោះរបស់ព្រះដែលត្រូវបានដោះលែងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។

សហគមន៍ (ការរួបរួម)

ការប្រៀនប្រដៅគឺជាពាក្យទីពីរនៅក្នុងឈ្មោះរបស់យើងពីព្រោះយើងចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងពិតជាមួយព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះរាជបុត្រាក្នុងការប្រកបជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងមានការប្រកបគ្នាពិតជាមួយព្រះនិងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ លោក James Torrance បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា“ ព្រះត្រៃបិដកបង្កើតការប្រកបតាមរបៀបដែលយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សពិតប្រាកដប្រសិនបើយើងបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់យើងក្នុងការប្រកបជាមួយគាត់និងមនុស្សដទៃទៀត” ។

ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះហើយព្រះយេស៊ូបានអធិស្ឋានថាសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងចែករំលែកទំនាក់ទំនងនេះហើយពួកគេនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងនេះនៅក្នុងពិភពលោក (យ៉ូហាន ១៤:២០; ១៧, ២៣) ។ សាវ័កយ៉ូហានពិពណ៌នាអំពីសហគមន៍នេះថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់។ ចនពិពណ៌នាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះថាជាការប្រកបជារៀងរហូតជាមួយព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ទំនាក់ទំនងពិតមានន័យថាការរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះគ្រីស្ទក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ (យ៉ូហានទី ១ ៤: ៨) ។

គេតែងនិយាយថាការធ្វើជាគ្រីស្ទានគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះយេស៊ូ។ ព្រះគម្ពីរប្រើភាពស្រដៀងគ្នាជាច្រើនដើម្បីពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងនេះ។ ម្នាក់និយាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ម្ចាស់ទៅនឹងទាសកររបស់គាត់។ ទាញយកពីនេះវាដូចខាងក្រោមថាយើងគួរតែគោរពនិងធ្វើតាមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើង។ លោកយេស៊ូមានប្រសាសន៍ទៅអ្នកកាន់តាមលោកទៀតថា៖ «ចាប់ពីពេលនេះខ្ញុំមិននិយាយថាអ្នករាល់គ្នាជាខ្ញុំបម្រើទេ។ ខ្ញុំបម្រើមិនដឹងថាម្ចាស់កំពុងធ្វើយ៉ាងណាទេ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកថាអ្នកគឺជាមិត្តភក្តិ; ពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាន heard ពីឪពុកខ្ញុំខ្ញុំបានជម្រាបជូនអ្នក» (យ៉ូហាន ១៥:១៥) ។ រូបភាពមួយទៀតនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកនិងកូន (យ៉ូហាន ១៦: ៥-១៥) ។ ព្រះយេស៊ូវថែមទាំងប្រើរូបភាពរបស់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំរបស់គាត់ដែលអាចរកឃើញរួចហើយនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ (ម៉ាថាយ ៩:១៥) និងប៉ូលសរសេរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្ដីនិងប្រពន្ធ (អេភេសូរ ៤:៣០) ។ តាមពិតសំបុត្រទៅជនជាតិហេព្រើរបញ្ជាក់ថាយើងជាគ្រិស្ដសាសនិកគឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះយេស៊ូ (ហេព្រើរ ២:១១) ។ រូបភាពទាំងអស់នេះ (ទាសករមិត្តភក្តិកូន ៗ ប្តីប្រពន្ធបងប្អូនប្រុស) មានគំនិតសហគមន៍សហគមន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានជាមួយគ្នា។ ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជារូបភាពប៉ុណ្ណោះ។ ព្រះត្រីឯករបស់យើងគឺជាប្រភពនិងសេចក្តីពិតនៃទំនាក់ទំនងនិងសហគមន៍នេះ។ វាជាសហគមន៍ដែលគាត់ចែករំលែកជាមួយយើងដោយសប្បុរស។

ព្រះយេស៊ូវបានអធិស្ឋានថាយើងនឹងនៅជាមួយគាត់ជារៀងរហូតហើយអរសប្បាយនឹងភាពល្អនេះ (យ៉ូហាន ១៥:១៥) ។ នៅក្នុងការអធិស្ឋាននេះគាត់បានអញ្ជើញយើងឱ្យរស់នៅជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជាមួយព្រះវរបិតា។ នៅពេលព្រះយេស៊ូបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គបាននាំយើងដែលជាមិត្ដសំឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅក្នុងសហគមន៍របស់ព្រះវរបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ប៉ូលនិយាយថាមានផ្លូវមួយតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលយើងអង្គុយក្បែរព្រះគ្រីស្ទនិងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះបិតា (អេភេសូរ ២, ៦) ។ យើងអាចជួបប្រទះការរួបរួមនេះជាមួយព្រះរួចហើយសូម្បីតែភាពពេញលេញនៃទំនាក់ទំនងនេះនឹងអាចមើលឃើញនៅពេលព្រះគ្រិស្ដយាងត្រឡប់មកវិញនិងបង្កើតរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលសហគមន៍គឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសហគមន៍ជំនឿរបស់យើង។ អត្តសញ្ញាណរបស់យើងឥឡូវនេះនិងជារៀងរហូតត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលព្រះចែករំលែកជាមួយយើងដូចជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

អន្ដរជាតិ (អន្តរជាតិ)

អន្ដរជាតិគឺជាពាក្យទីបីនៅក្នុងឈ្មោះរបស់យើងពីព្រោះព្រះវិហាររបស់យើងគឺជាសហគមន៍អន្តរជាតិ។ យើងទៅដល់ប្រជាជននៅទូទាំងវប្បធម៌ភាសានិងព្រំដែនជាតិផ្សេងៗគ្នា - យើងទៅដល់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោក។ ទោះបីជាយើងជាសហគមន៍តូចក៏ដោយក៏មានសហគមន៍នៅគ្រប់រដ្ឋអាមេរិកនិងនៅកាណាដាម៉ិចស៊ិកូការ៉ាបៀនអាមេរិកខាងត្បូងអឺរ៉ុបអាស៊ីអូស្ត្រាលីអាហ្វ្រិកនិងកោះប៉ាស៊ីភិចផងដែរ។ យើងមានសមាជិកជាង ៥ ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសជាង ៧០ ដែលបានរកឃើញផ្ទះនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាង ៩០០ ។

ព្រះបាននាំយើងរួមគ្នានៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនេះ។ វាគឺជាពរជ័យមួយដែលយើងធំល្មមដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាហើយតូចនៅឡើយដែលការងាររួមគ្នាទាំងនេះនៅតែមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងមិត្តភាពកំពុងត្រូវបានកសាងនិងដាំដុះឥតឈប់ឈរឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាតិនិងវប្បធម៌ដែលសព្វថ្ងៃនេះតែងតែចែករំលែកពិភពលោករបស់យើង។ វាពិតជាសញ្ញានៃព្រះគុណរបស់ព្រះ!

ក្នុងនាមជាព្រះវិហារវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការរស់នៅនិងចែកចាយដំណឹងល្អដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង។ សូម្បីតែការទទួលបាននូវភាពបរិបូរណ៍នៃព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជំរុញយើងឱ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សផ្សេងទៀត។ យើងចង់ឱ្យមនុស្សផ្សេងទៀតចូលនិងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីអំណរនេះ។ យើងមិនអាចរក្សាដំណឹងល្អជាអាថ៌កំបាំងបានទេពីព្រោះយើងចង់អោយមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកទទួលបានព្រះគុណរបស់ព្រះហើយក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ទ្រីភាព។ នោះគឺជាសារដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងដើម្បីចែកចាយជាមួយពិភពលោក។

ដោយយ៉ូសែប Tkach