ជំពាក់នឹងបន្លា

នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋដែលគួរនឹងត្រូវស្លាប់ពួកទាហានបានបំពាក់បន្លាមកុដបណ្តោះអាសន្នហើយដាក់លើក្បាលរបស់គាត់ (យ៉ូហាន ១:១៤) ។ ពួកគេបានពាក់អាវពណ៌ស្វាយហើយសើចចំអកឱ្យគាត់ដោយពាក្យថា "ការសួរសុខទុក្ខស្តេចរបស់ជនជាតិយូដា!" ខណៈពេលដែលទះគាត់នៅលើមុខហើយទាត់ជើងរបស់គាត់។

ពួកទាហានបានធ្វើវាដើម្បីលេងសើចប៉ុន្តែសៀវភៅដំណឹងល្អរួមបញ្ចូលរឿងនេះជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះយេស៊ូ។ ខ្ញុំសង្ស័យថាពួកគេទាក់ទងរឿងនេះពីព្រោះវាមានការពិតហួសចិត្ត - ព្រះយេស៊ូវគឺជាស្តេចប៉ុន្តែរជ្ជកាលរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបន្តដោយការបដិសេធការសើចចំអកនិងការរងទុក្ខ។ គាត់មានមកុដនៃបន្លាព្រោះគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយការឈឺចាប់ហើយក្នុងនាមជាស្តេចនៃពិភពលោកពុករលួយនេះគាត់បានបង្ហាញសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយរងការឈឺចាប់ឈឺចាប់។ គាត់ត្រូវបានគ្របដោយបន្លា គ្រងរាជ្យ (តែដោយការឈឺចាប់ដ៏អស្ចារ្យ) (គាត់ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាច) ។

សារៈសំខាន់សម្រាប់យើងផងដែរ

មកុដនៃបន្លាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះជីវិតរបស់យើងដែរ - វាមិនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃខ្សែភាពយន្ដដែលយើងត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការរងទុក្ខដែលព្រះយេស៊ូវបានឆ្លងកាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកលោះយើង។ ព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលថាបើយើងចង់ដើរតាមទ្រង់យើងត្រូវតែយកឈើឆ្កាងរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់អាចនិយាយបានយ៉ាងងាយថាយើងត្រូវពាក់មកុដបន្លា។ យើងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការរងទុក្ខវេទនា។

មកុដនៃបន្លាមានអត្ថន័យសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវហើយវាមានអត្ថន័យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូ។ ដូចលោកុប្បត្តិពិពណ៌នាអាដាមនិងអេវ៉ាបដិសេធព្រះហើយបានសំរេចចិត្តរៀនដោយខ្លួនឯងពីអ្វីដែលអាក្រក់និងល្អ។

វាមិនខុសទេក្នុងការដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលល្អនិងអាក្រក់ - ប៉ុន្តែវាមានអ្វីខុសច្រើនណាស់ក្នុងការរងទុក្ខអាក្រក់ពីព្រោះវាជាផ្លូវនៃបន្លាដែលជាផ្លូវនៃការរងទុក្ខ។ ចាប់តាំងពីព្រះយេស៊ូវបានយាងមកប្រកាសអំពីការមកដល់នៃព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះនោះមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលមនុស្សជាតិដែលនៅតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះបានបដិសេធព្រះអង្គហើយសម្តែងវាដោយបន្លានិងការស្លាប់។

ព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកការបដិសេធនេះ - គាត់បានទទួលមកុដបន្លា - ជាផ្នែកមួយនៃបល្ល័ង្កដ៏ជូរចត់ដើម្បីរងទុក្ខនូវអ្វីដែលមនុស្សរងទុក្ខដូច្នេះគាត់អាចបើកទ្វារសម្រាប់យើងឱ្យរួចផុតពីពិភពនៃទឹកភ្នែកជាមួយគាត់។ នៅក្នុងពិភពលោកនេះរដ្ឋាភិបាលដាក់បន្លាលើក្បាលពលរដ្ឋ។ នៅក្នុងលោកីយ៍នេះព្រះយេស៊ូវបានរងទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងដែលពួកគេចង់ធ្វើដើម្បីទ្រង់ដើម្បីព្រះអង្គអាចលោះយើងរាល់គ្នាពីភាពល្ងីល្ងើនិងភាពគ្មានបន្លា។

ពិភពលោកខាងមុខនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយបុរសដែលបានយកឈ្នះលើបន្លា - ហើយអ្នកដែលបានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវភាពស្មោះត្រង់នឹងជំនួសពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃការបង្កើតថ្មីនេះ។

យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានមកុដបន្លារបស់យើង។ យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវពាក់ឈើឆ្កាងរបស់យើង។ យើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងពិភពធ្លាក់ចុះនេះហើយចូលរួមក្នុងការឈឺចាប់និងកង្វល់របស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែមកុដនៃបន្លានិងឈើឆ្កាងនៃសេចក្ដីស្លាប់បានរកឃើញភាពស្មើគ្នារបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដែលបានសួរយើងថា៖ «អស់អ្នកដែលនឿយហត់ហើយមានបន្ទុកធ្ងន់អើយ! ខ្ញុំចង់ធ្វើឱ្យអ្នកស្រស់។ ទទួលយកនឹមរបស់ខ្ញុំហើយរៀនពីខ្ញុំ។ ដ្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្ដសុភាព។ ដូច្នេះអ្នកនឹងរកឃើញការសម្រាកសម្រាប់សេលេញ៉ូមរបស់អ្នក។ ព្រោះនឹមខ្ញុំទន់ហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាល» (ម៉ាថាយ ៥: ១-១៦) ។

ដោយយ៉ូសែប Tkach


ជាជំពាក់នឹងបន្លា