អត្ថបទគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍

ភាពឃ្លានជ្រៅនៅខាងក្នុងយើង

361 der hunger tief in uns „Alle schauen erwartungsvoll zu dir, und du gibst ihnen zur rechten Zeit zu essen. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe...“ (Psalm 145, 15-16 HFA).

Manchmal spüre ich irgendwo tief in mir einen aufschreienden Hunger. In meinen Gedanken versuche ich, ihm keine Achtung zu schenken und ihn eine zeitlang zu unterdrücken. Urplötzlich aber kommt er wieder ans Licht.

Ich spreche von dem Verlangen, dem Wunsch in uns, die Tiefe besser zu ergründen, dem Schrei nach Erfüllung, den wir verzweifelt mit anderen Dingen zu füllen versuchen. Ich weiss, dass ich mehr von Gott möchte. Aus irgendeinem Grund aber verscheucht mich dieser Schrei, wie wenn er mehr von mir abverlangen würde, als ich zu geben in der Lage bin. Es ist eine Angst, wenn…

អានបន្ថែម➜

ពិភពវិញ្ញាណ

137 ពិភពវិញ្ញាណ យើងគិតថាពិភពលោករបស់យើងគឺរូបធាតុសម្ភារៈវិមាត្រ។ យើងទទួលបានបទពិសោធន៍តាមរយៈអារម្មណ៍ទាំងប្រាំនៃការប៉ះភ្លក់រសជាតិការមើលក្លិននិងការស្តាប់។ ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងនេះនិងឧបករណ៍បច្ចេកទេសដែលយើងបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងពួកគេយើងអាចស្វែងយល់ពីពិភពរូបវិទ្យានិងប្រើប្រាស់លទ្ធភាពរបស់វា។ វាបាននាំមនុស្សជាតិមកទល់សព្វថ្ងៃនេះច្រើនជាងពេលណាៗទាំងអស់។ សមិទ្ធិផលវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបសមិទ្ធិផលបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងគឺជាភស្តុតាងដែលយើងយល់បើកនិងទាញយកប្រយោជន៍ពីពិភពរូបវិទ្យា។ ពិភពវិញ្ញាណមួយ - ប្រសិនបើវាមាន - គួរតែមានលើសពីទំហំរាងកាយ។ វាមិនអាចត្រូវបានគេស្គាល់និងវាស់វែងបានតាមរយៈញ្ញាណរាងកាយ។ វា​គួរតែ…

អានបន្ថែម➜

សូមស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ

161 ស្គាល់ព្រះយេស៊ូ ជាញឹកញាប់មានការនិយាយអំពីការស្គាល់ព្រះយេស៊ូ។ វិធីធ្វើបែបនេះហាក់ដូចជាធូរស្រាលបន្តិចហើយពិបាក។ នេះជាពិសេសពីព្រោះយើងមិនអាចមើលឃើញគាត់ឬនិយាយទល់មុខគ្នា។ វាពិត។ ប៉ុន្តែវាមើលមិនឃើញហើយក៏មិនអាចនិយាយបានដែរ។ យើងក៏មិនអាចលឺសំលេងរបស់គាត់ដែរលើកលែងតែក្នុងករណីដ៏កម្រ។ ដូច្នេះតើយើងអាចស្គាល់គាត់ដោយរបៀបណា?

In letzter Zeit haben mehr als eine Quelle meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, Jesus in den Evangelien zu suchen und kennen zu lernen. Oft habe ich, wie Sie sicher auch, diese durchgelesen und sogar eine College-Klasse mit der Bezeichnung Harmonie der Evangelien besucht. Doch eine Zeit lang war ich auf andere…

អានបន្ថែម➜