Die Zukunft

ចៅក្រមនៅស្ថានសួគ៌

Wenn wir verstehen, dass wir in Christus leben, weben und sind, in dem Einen, der alle Dinge erschaffen und alle Dinge erlöst hat und der uns bedingungslos liebt (Apg 12,32; Kol 1,19-20; Joh 3,16-17), können wir alle Furcht und Sorge darüber, „wo wir bei Gott stehen“ ablegen, und anfangen, wirklich in der Gewissheit seiner Liebe und lenkenden Macht in unserem Leben zu ruhen. Die ist das Evangelium eine gute Nachricht, und es ist in der Tat nicht nur für einige wenige,…

តើមនុស្សស្លាប់នឹងត្រូវប្រោស ឲ្យ រស់ឡើងវិញជាមួយនឹងរូបកាយអ្វី?

Dass die Gläubigen bei Christi Erscheinen zum unsterblichen Leben auferstehen, ist die Hoffnung aller Christen. Daher kann nicht überraschen, dass der Apostel Paulus, als ihm zu Ohren kam, dass einige Mitglieder der Kirche in Korinth die Auferstehung leugneten, ihr Unverständnis in seinem 1. Brief an die Korinther, Kapitel 15, energisch zurückwies. Als Erstes wiederholte Paulus die Botschaft des Evangeliums, zu der auch sie sich bekannten: Christus war…

ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញហើយស្នាក់នៅជារៀងរហូត!

“ វាជាការពិតដែលខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងមួយសំរាប់អ្នកប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយនាំអ្នកទៅរកខ្ញុំដើម្បីឱ្យអ្នកនៅទីណា (យ៉ូហាន ១៤.៣) ។ តើអ្នកធ្លាប់មានបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលគួរតែមកដល់ឆាប់ៗនេះទេ? គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកនៅសតវត្សរ៍ទី ១ ក៏ប្រាថ្នាចង់បានការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរប៉ុន្តែនៅគ្រានោះនិងនៅគ្រានោះពួកគេបានសម្តែងវានៅក្នុងការអធិស្ឋានជាភាសាអារ៉ាប់ដ៏សាមញ្ញថា“ ម៉ារ៉ាណាថា” ដែលមានន័យថា…

ហេតុអ្វីបានជាមានការព្យាករណ៍?

Es wird wohl immer jemanden geben, der behauptet, ein Prophet zu sein oder glaubt, das Datum der Rückkehr Jesu berechnen zu können. Vor kurzem sah ich einen Bericht über einen Rabbiner, der angeblich die Vorhersagen des Nostradamus mit der Thora verbinden konnte. Eine andere Person sagte voraus, dass Jesu Wiederkunft zu Pfingsten 2019 stattfinden werde. Viele Prophetie-Liebhaber versuchen, eine Verbindung zwischen den aktuellen Nachrichten und den biblischen…

អ្វីដែលម៉ាថាយ ២៤ និយាយអំពី«ទីបញ្ចប់»

Wichtig zur Vermeidung von Fehldeutungen ist zunächst einmal, Matthäus 24 im grösseren Zusammenhang (Kontext) der vorangegangenen Kapitel zu sehen. Vielleicht überrascht es Sie zu erfahren, dass die Vorgeschichte von Matthäus 24 spätestens schon im 16. Kapitel, Vers 21, beginnt. Dort heisst es summarisch: „Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten…

សញ្ញានៃពេលវេលា

Das Evangelium bedeutet «Gute Nachricht». Jahrelang war das Evangelium für mich keine frohe Botschaft, weil ich während einem grossen Teil meines Lebens gelehrt wurde, dass wir in den letzten Tagen leben. Ich glaubte, dass «das Ende der Welt» in ein paar Jahren käme, aber wenn ich mich entsprechend verhielte, würde ich vor der Grossen Trübsal verschont bleiben. Diese Art von Weltanschauung kann süchtig machen, sodass man dazu tendiert, alles, was in der Welt…

ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះគ្រីស្ទ

ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដូចដែលទ្រង់បានសន្យានឹងវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញដើម្បីវិនិច្ឆ័យនិងគ្រប់គ្រងប្រជាជាតិទាំងអស់នៅក្នុងនគររបស់ព្រះ។ ការយាងមកជាលើកទី ២ របស់ទ្រង់នៅក្នុងអំណាចនិងសិរីល្អនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះផ្តួចផ្តើមការរស់ឡើងវិញនិងរង្វាន់ដល់ពួកបរិសុទ្ធ។ (យ៉ូហាន ១៤.៣; វិវរណៈ ១.៧; ម៉ាថាយ ២៤.៣០; ថែស្សាឡូនីចទី ១ ៤:១៥ - ១៧; វិវរណៈ ២២:១២) តើព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងត្រឡប់មកវិញឬ? តើអ្នកគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតដែលអាចកើតឡើងនៅលើឆាកពិភពលោកមានអ្វីខ្លះ? …

តើមានទណ្ឌកម្មអស់កល្បជានិច្ចទេ?

តើអ្នកធ្លាប់មានហេតុផលដាក់ទណ្ឌកម្មកូនដែលមិនស្តាប់បង្គាប់ទេ? តើអ្នកធ្លាប់បាននិយាយថាទណ្ឌកម្មនឹងមិនចប់ទេ? ខ្ញុំមានសំណួរពីរបីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានកូន។ នេះគឺជាសំណួរទីមួយ៖ តើកូនរបស់អ្នកធ្លាប់មិនស្តាប់បង្គាប់អ្នកទេ? ជាការប្រសើរណាស់សូមចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីគិតប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដ។ មិនអីទេប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាបាទ / ចាសដូចឪពុកម្តាយដទៃទៀតដែរឥឡូវនេះយើងមកដល់សំណួរទីពីរ: ...

ការជំនុំជំរះចុងក្រោយ [ការវិនិច្ឆ័យដ៏អស់កល្បជានិច្ច]

នៅចុងបញ្ចប់នៃគ្រាចុងក្រោយព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រមូលមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅរស់នៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះគ្រិស្ដ។ មនុស្សសុចរិតនឹងទទួលបានសិរីរុងរឿងអស់កល្បជានិច្ចជាព្រះដែលគ្មានទោសនៅក្នុងអាងហែលទឹក។ នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់បានផ្តល់អំណោយនិងការផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារួមទាំងអ្នកដែលមិនជឿលើដំណឹងល្អនៅពេលស្លាប់។ (ម៉ាថាយ ២៥: ៣១-៣២; កិច្ចការ ២៤:១៥; យ៉ូហាន ៥: ២៨-២៩; វិវរណៈ ២០: ១១-១៥; ធីម៉ូថេទី ១ ២: ៣-៦; ពេត្រុសទី ២ ៣: ៣; …

ភ័យខ្លាចតុលាការចុងក្រោយ?

ប្រសិនបើយើងយល់ថាយើងរស់នៅត្បាញហើយស្ថិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ (កិច្ចការ ១៧:២៨) នៅក្នុងអង្គដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយបានលោះអ្វីៗទាំងអស់ហើយដែលស្រឡាញ់យើងដោយគ្មានល័ក្ខខ័ណ្ឌយើងទាំងអស់គ្នាអាចភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភពីកន្លែងដែលយើងនៅ ឈរដាក់ហើយចាប់ផ្តើមសម្រាកយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយដឹងពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចដឹកនាំរបស់ទ្រង់។ ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អ។ តាមពិតវាមិនត្រឹមតែសំរាប់មនុស្សពីរបីនាក់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសំរាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ...

ការរស់ឡើងវិញនិងការត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

In Apostelgeschichte 1,9 wird uns gesagt: „Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.“ Ich möchte an dieser Stelle eine einfache Frage stellen: Warum? Warum wurde Jesus auf diese Art weggenommen? Aber bevor wir dazu kommen, lesen wir die nächsten drei Verse: „Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weissen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von…

ការយល់ដឹងចូលទៅក្នុងភាពអស់កល្បជានិច្ច

Es erinnerte mich an Szenen, wie aus einem Science-Fiction-Film, als ich von der Entdeckung eines erdähnlichen Planeten namens Proxima Centauri erfuhr. Dieser befindet sich in einer Umlaufbahn des roten Fixsterns Proxima Centauri. Dass wir dort ausserirdisches Leben entdecken werden, ist jedoch wenig wahrscheinlich (bei einer Entfernung von 40 Billionen Kilometern!). Menschen werden sich jedoch immer wieder fragen, ob es menschenähnliches Leben ausserhalb unserer…

តើយើងរស់នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះទេ?

Ihr wisst, dass das Evangelium gute Nachricht bedeutet. Aber betrachtet Ihr es wirklich als gute Nachricht? Wie bei so vielen von euch, wurde ich zu einem Grossteil meines Lebens gelehrt, dass wir in den letzten Tagen leben. Dies gab mir eine Weltanschauung, welche die Dinge aus einer Perspektive betrachtete, dass das Ende der Welt, wie wir sie heute kennen, in nur ein paar kurzen Jahren kommen würde. Aber wenn ich mich entsprechend verhielte würde ich vor der…

មរតកមិនអាចនឹកស្មានដល់បាន

Haben Sie sich jemals gewünscht, dass jemand an Ihre Tür klopfen und Ihnen mitteilen würde, dass ein reicher Onkel, von dem Sie nie gehört haben, gestorben wäre und Ihnen ein Riesenvermögen hinterlassen hätte? Die Vorstellung, dass Geld aus dem Nichts heraus auftaucht, ist aufregend, ein Traum vieler Menschen und eine Prämisse vieler Bücher und Filme. Was würden Sie mit Ihrem neu aufgetauchten Reichtum anfangen? Welchen Einfluss hätte er auf Ihr Leben? Würde er…

ការយាងមករបស់ព្រះអម្ចាស់

Was wäre Ihrer Meinung nach das grösste Ereignis, das auf der Weltbühne geschehen könnte? Ein weiterer Weltkrieg? Die Entdeckung eines Heilmittels gegen eine furchtbare Krankheit? Weltfrieden, ein für alle Mal? Vielleicht der Kontakt zu ausserirdischer Intelligenz? Für Millionen von Christen ist die Antwort auf diese Frage einfach: Das grösste Ereignis, das jemals eintreten wird, ist das zweite Kommen Jesu Christi. Die zentrale Botschaft der Bibel Die ganze…

អនាគត

Nichts verkauft sich so gut wie Prophezeiungen. Es ist wahr. Eine Kirche oder ein Missionswerk kann eine dämliche Theologie, einen komischen Leiter und unsinnig strikte Regeln haben, aber sie haben ein paar Weltkarten, eine Schere und einen Stapel von Zeitungen, zusammen mit einem Prediger, der sich halbwegs gut aus-drücken kann, dann, so scheint es, werden die Menschen ihnen eimerweise Geld schicken. Menschen fürchten sich vor dem Unbekannten und sie kennen die…

ឡាសារនិងបុរសអ្នកមាន - រឿងនៃការមិនជឿ

តើអ្នកធ្លាប់លឺទេថាអ្នកដែលស្លាប់ដូចជាអ្នកមិនជឿមិនអាចទៅដល់ព្រះបានទេ? វាគឺជាគោលលទ្ធិដ៏ឃោរឃៅនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសម្រាប់ជាភស្ដុតាងដែលខគម្ពីរតែមួយក្នុងរឿងប្រៀបប្រដូចរបស់បុរសអ្នកមាននិងអ្នកឡាសារក្រីក្រត្រូវបម្រើ។ ទោះយ៉ាងណាដូចជាបទគម្ពីរឯទៀតក្នុងព្រះគម្ពីររឿងប្រៀបប្រដូចនេះក៏មានបរិបទជាក់លាក់មួយដែរហើយអាចយល់បានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបរិបទនេះ។ វាតែងតែអាក្រក់ក្នុងការដាក់គោលលទ្ធិមួយទៅមួយខ ...

ការជំនុំជំរះចុងក្រោយ

„Das Gericht kommt! Das Gericht kommt! Bereut jetzt, oder ihr werdet in die Hölle kommen“. Sie mögen einige umherziehende Strassenevangelisten diese Worte haben rufen hören, indem sie versuchten, Menschen Angst einzujagen, eine Verpflichtung zu Christus einzugehen. Oder, Sie mögen eine solche Person mit einem rührseligen Blick in Filmen satirisch dargestellt gesehen haben. Vielleicht ist das nicht so weit entfernt vom Bild des „ewigen Gerichts“, an das viele…