ហេតុអ្វីត្រូវអធិស្ឋាននៅពេលព្រះស្គាល់អ្វីៗទាំងអស់?

359 ហេតុអ្វីបានជាអធិស្ឋាននៅពេលដែលព្រះស្គាល់អ្វីៗទាំងអស់ "នៅពេលអធិស្ឋានអ្នកមិនគួរចងខ្សែពាក្យទំនេរជាមួយគ្នាដូចជាសាសន៍ដទៃដែលមិនស្គាល់ព្រះនោះទេ។ ពួកគេគិតថាពួកគេនឹងត្រូវបាន heard ប្រសិនបើពួកគេនិយាយច្រើន។ កុំធ្វើដូចពួកគេឡើយពីព្រោះឪពុករបស់អ្នកដឹងពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការហើយបាទ មុនពេលដែលអ្នកសួរគាត់ " (ម៉ាថាយ ៦: ៧-៨ ការបកប្រែថ្មីនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ) ។

មាននរណាម្នាក់បានសួរថា "ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរអធិស្ឋានដល់ព្រះនៅពេលគាត់ដឹងអ្វីៗទាំងអស់?" លោកយេស៊ូបានពន្យល់ខាងលើដែលជាការណែនាំដល់សេចក្ដីអធិដ្ឋានរបស់លោកម្ចាស់។ ព្រះស្គាល់អ្វីៗទាំងអស់។ គំនិតរបស់គាត់គឺនៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ប្រសិនបើយើងបន្តសុំអ្វីពីព្រះវាមិនមានន័យថាទ្រង់ស្តាប់ប្រសើរជាងនោះទេ។ ការអធិស្ឋានមិនមែនអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះទេ។ យើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគាត់រួចហើយ។ ឪពុកយើងដឹងអ្វីៗទាំងអស់អំពីយើង។ ព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាគាត់ដឹងពីគំនិតតម្រូវការនិងបំណងប្រាថ្នារបស់យើង។

ដូច្នេះហេតុអ្វីត្រូវអធិស្ឋាន? ក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំចង់អោយកូន ៗ ប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលពួកគេរកឃើញអ្វីមួយជាលើកដំបូងទោះបីខ្ញុំដឹងព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់ក៏ដោយ។ ខ្ញុំចង់អោយកូន ៗ ប្រាប់ខ្ញុំថាតើពួកគេសប្បាយចិត្តនឹងរឿងអ្វីដែរទោះបីខ្ញុំអាចមើលឃើញភាពរំភើបរបស់ពួកគេក៏ដោយ។ ខ្ញុំចង់ចែករំលែកក្តីសុបិន្តនៃជីវិតរបស់អ្នកសូម្បីតែខ្ញុំអាចទាយបានថាវានឹងទៅជាយ៉ាងណា។ ក្នុងនាមជាឪពុកមនុស្សខ្ញុំគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃភាពពិតរបស់ព្រះវរបិតា។ តើព្រះចង់ចែកចាយគំនិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងច្រើនប៉ុណ្ណាទៅ!

តើអ្នកបាន heard ពីបុរសដែលបានសួរមិត្តគ្រីស្ទានម្នាក់ទេហេតុអ្វីបានជានាងអធិស្ឋាន? សន្មតថាព្រះរបស់អ្នកដឹងពីសេចក្តីពិតហើយអាចមានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់? គ្រិស្ដសាសនិកឆ្លើយថា៖ មែនហើយគាត់ស្គាល់នាង។ ប៉ុន្តែគាត់មិនស៊ាំជាមួយកំណែនៃការពិតរបស់ខ្ញុំនិងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអំពីព័ត៌មានលម្អិត។ ព្រះសព្វព្រះទ័យអោយមានទស្សនៈនិងទស្សនៈរបស់យើង។ គាត់ចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយការអធិស្ឋានគឺជាផ្នែកមួយនៃកង្វល់នោះ។

ដោយ James Henderson