ពិការភ្នែកជឿទុកចិត្ត

ជឿទុកចិត្តពិការភ្នែក ព្រឹកនេះខ្ញុំបានឈរនៅមុខកញ្ចក់របស់ខ្ញុំហើយសួរសំណួរថាៈឆ្លុះបញ្ចាំងឆ្លុះបញ្ចាំងលើជញ្ជាំងតើអ្នកណាស្អាតជាងគេនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូល? បន្ទាប់មកកញ្ចក់បាននិយាយមកខ្ញុំថា៖ តើអ្នកអាចទៅណាបានទេ?

ខ្ញុំសួរអ្នកនូវសំណួរមួយ៖ «តើអ្នកជឿអ្វីដែលអ្នកបានឃើញឬអ្នកជឿទុកចិត្តដោយងងឹតងងល់ទេ? សព្វថ្ងៃនេះយើងពិនិត្យមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ការពិតមួយឱ្យច្បាស់៖ ព្រះមានព្រះជន្មរស់មានគាត់ជឿឬមិនជឿ! ព្រះជាម្ចាស់មិនពឹងផ្អែកលើជំនឿរបស់អ្នកទេ។ វាមិនត្រូវបាននាំឱ្យមានជីវិតនៅពេលយើងហៅមនុស្សទាំងអស់ឱ្យជឿ។ គាត់ក៏មិនមែនជាព្រះដែរប្រសិនបើយើងមិនចង់ដឹងអ្វីអំពីគាត់!

តើអ្វីទៅជាជំនឿ?

យើងរស់នៅក្នុងតំបន់ពេលវេលាពីរ៖ និយាយម្យ៉ាងទៀតយើងរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលអាចទទួលយកបានដោយរាងកាយប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ពេលវេលាដែលមានរយៈពេលខ្លី។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងក៏រស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងមើលមិនឃើញនៅក្នុងតំបន់ពេលវេលាដ៏អស់កល្បនិងនៅស្ថានសួគ៌។

“ ប៉ុន្តែជំនឿគឺជាការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើអ្វីដែលអ្នកសង្ឃឹមនិងការមិនជឿជាក់លើអ្វីដែលអ្នកមិនបានឃើញ” ។ (ហេព្រើរ ១: ៣) ។

តើអ្នកឃើញអ្វីខ្លះនៅពេលអ្នកក្រឡេកមើលកញ្ចក់? សូមមើលរាងកាយរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះយឺត ៗ ។ តើអ្នកឃើញស្នាមជ្រីវជ្រួញស្នាមជ្រួញឬសក់ដេកនៅក្នុងលិចទេ? តើអ្នកគិតថាខ្លួនអ្នកជាមនុស្សមានបាបដែលមានកំហុសនិងអំពើបាបទាំងអស់ទេ? ឬតើអ្នកឃើញមុខពេញដោយក្ដីសង្ឃឹមក្តីសង្ឃឹមនិងទំនុកចិត្ត?

នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់អំពើបាបរបស់អ្នកទ្រង់បានសុគតសំរាប់អំពើបាបរបស់មនុស្សជាតិទាំងអស់។ ការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវបានដោះលែងអ្នកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អ្នកហើយអ្នកបានទទួលជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ពួកគេបានកើតមកពីស្ថានលើតាមរយៈព្រះចេស្ដានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណថ្មី។

“ ប្រសិនបើឥឡូវនេះអ្នកបានរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះគ្រីស្ទចូររកមើលអ្វីដែលនៅខាងលើជាកន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅខាងស្តាំព្រះ។ ស្វែងរកអ្វីដែលនៅខាងលើមិនមែននៅលើផែនដីទេ។ ដោយសារតែអ្នកបានស្លាប់ហើយជីវិតរបស់អ្នកត្រូវបានលាក់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះ។ ប្រសិនបើព្រះគ្រិស្ដដែលជាជីវិតរបស់បងប្អូនលេចមកបងប្អូនក៏នឹងលេចមកជាមួយព្រះគ្រិស្ដប្រកបដោយសិរីរុងរឿងដែរ»។ (កូល៉ុស ៣: ៣-៤) ។

យើងរស់នៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទក្នុងនគរស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់។ ខ្លួនឯងចាស់បានស្លាប់ហើយខ្លួនគាត់ថ្មីក៏មានជីវិត។ ឥឡូវនេះយើងគឺជាសត្វថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ តើវាមានន័យថា“ ការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាអ្វី?” អ្នកមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ អ្នកនិងព្រះយេស៊ូវគឺតែមួយ។ អ្នកនឹងមិនត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះគ្រីស្ទទៀតឡើយ។ ជីវិតរបស់អ្នកត្រូវបានលាក់ជាមួយព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះ។ ពួកគេត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាមួយព្រះគ្រីស្ទតាមរយៈនិងឆ្លងកាត់។ ជីវិតរបស់អ្នកគឺនៅក្នុងវា។ គាត់គឺជាជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកមិនត្រឹមតែជាអ្នករស់នៅលើផែនដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏ជាអ្នករស់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដែរ។ តើអ្នកគិតដូច្នេះទេ?

តើភ្នែករបស់អ្នកគួរយល់យ៉ាងណា?

ឥឡូវអ្នកបានក្លាយជាសត្វថ្មីអ្នកត្រូវការស្មារតីនៃប្រាជ្ញា៖

"ដូច្នេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន heard ពីជំនឿរបស់អ្នកលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំនឹងមិនឈប់ថ្លែងអំណរគុណអ្នកហើយចងចាំការអធិស្ឋានរបស់អ្នក" (អេភេសូរ ២: ៤-៥) ។

តើប៉ូលកំពុងអធិស្ឋានសុំអ្វី? ស្ថានភាពរស់នៅផ្សេងទៀតការព្យាបាលការធ្វើការ? ទេ! "នោះគឺជាព្រះនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះវរបិតានៃសិរីល្អផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវប្រាជ្ញានៃប្រាជ្ញានិងវិវរណៈដើម្បីស្គាល់គាត់" ។

ហេតុអ្វីបានជាព្រះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវស្មារតីនៃប្រាជ្ញានិងវិវរណៈ? ចាប់តាំងពីអ្នកងងឹតភ្នែកខាងវិញ្ញាណព្រះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវចក្ខុវិស័យថ្មីដូច្នេះអ្នកអាចស្គាល់ព្រះ។

«ទ្រង់បានប្រទានដល់អ្នកនូវពន្លឺនៃដួងចិត្តដើម្បីអ្នកអាចមើលឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នកត្រូវបានហៅដោយគាត់ថាតើមរតករបស់គាត់មានភាពរុងរឿងយ៉ាងណាចំពោះប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធ» (អេភេសូរ ៤:៣០) ។

ភ្នែកថ្មីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលឃើញក្តីសង្ឃឹមដ៏អស្ចារ្យនិងសិរីរុងរឿងនៃមរតករបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវបានគេហៅថា។

"កម្លាំងរបស់គាត់មានឥទ្ធិពលលើយើងខ្លាំងណាស់ដែលយើងជឿជាក់តាមរយៈឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់គាត់" (អេភេសូរ ៤:៣០) ។

អ្នកអាចមើលឃើញដោយភ្នែកខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈអ្នកដែលធ្វើឱ្យអ្នកមានអំណាចគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ!

"ជាមួយនាងដែលជាអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់គាត់បានធ្វើការលើព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលគាត់បានលើកគាត់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយប្រើវានៅដៃស្តាំរបស់គាត់នៅលើមេឃលើអាណាចក្រទាំងអស់អំណាចអំណាចគ្រប់គ្រងនិងឈ្មោះទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេហៅថាមិនត្រឹមតែនៅក្នុងមួយនេះទេ ពិភពលោកនិងអនាគត” (អេភេសូរ ២: ៤-៥) ។

ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេផ្តល់អំណាចនិងសិរីរុងរឿងទាំងអស់លើចក្រភពអំណាចអំណាចនិងការគ្រប់គ្រង។ នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអ្នកចូលរួមក្នុងអំណាចនេះ។

"ហើយគាត់បានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្រោមជើងរបស់គាត់ហើយបានតែងតាំងគាត់ជាមេដឹកនាំសហគមន៍ខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលជារាងកាយរបស់គាត់គឺភាពពេញលេញនៃអ្នកដែលបំពេញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង" (អេភេសូរ ២: ៤-៥) ។

នោះគឺជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជំនឿ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចមើលឃើញការពិតថ្មីនៃអ្នកដែលអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទវាផ្លាស់ប្តូរការគិតរបស់អ្នកទាំងមូល។ អ្វីដែលអ្នកកំពុងជួបប្រទះនិងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្នផ្តល់នូវស្ថានភាពរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនូវអត្ថន័យថ្មីដែលជាវិមាត្រថ្មី។ ព្រះយេស៊ូវបំពេញពេញមួយជីវិតរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ៖
មានស្ថានភាពរស់នៅនិងមនុស្សក្នុងជីវិតដែលធ្វើអោយខ្ញុំរំជួលចិត្ត។ បន្ទាប់មកខ្ញុំទៅកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយនិយាយជាមួយឪពុកខាងវិញ្ញាណនិងព្រះយេស៊ូវរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពន្យល់គាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅទទេហើយខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់ដែលគាត់បានបំពេញខ្ញុំទាំងមូល។

នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងមិនធុញទ្រាន់; ប្រសិនបើមនុស្សខាងក្រៅយើងខូចទ្រង់ទ្រាយផ្ទៃក្នុងក៏កាន់តែប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរ។ ដោយសារតែទុក្ខវេទនារបស់យើងដែលមានលក្ខណៈខាងសាច់ឈាមនិងពន្លឺបង្កើតបានជាសិរីរុងរឿងអស់កល្បនិងលើសលប់គឺយើងដែលយើងមើលមិនឃើញនៅលើអ្វីដែលមើលឃើញតែលើមើលមិនឃើញ។ ដោយសារតែអ្វីដែលអាចមើលឃើញគឺខាងសាច់ឈាម; ប៉ុន្តែអ្វីដែលមើលមិនឃើញគឺអស់កល្បជានិច្ច» (កូរិនថូសទី ១ ២: ១០-១៣) ។

អ្នកមានជីវិតតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ។ គាត់គឺជាជីវិតរបស់អ្នក។ គាត់ជាក្បាលរបស់អ្នកហើយអ្នកគឺជាផ្នែកនៃរូបកាយខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់។ ទុក្ខវេទនារបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះនិងកិច្ចការនៃជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកបង្កើតបានជាសិរីរុងរឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពអស់កល្បជានិច្ច។

នៅពេលអ្នកឈរនៅមុខកញ្ចក់ម្តងទៀតកុំមើលទៅផ្នែកខាងក្រៅរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលមើលឃើញប៉ុន្តែនៅមើលមិនឃើញដែលមានជារៀងរហូត!

ដោយ Pablo Nauer