តើព្រះនៅតែស្រឡាញ់អ្នកទេ?

១៩៤ នាងនៅតែស្រឡាញ់ព្រះ តើអ្នកដឹងទេថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនរស់នៅរាល់ថ្ងៃហើយមិនប្រាកដថាព្រះនៅតែស្រឡាញ់ពួកគេទេ? ពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាព្រះអាចនឹងបដិសេធពួកគេហើយអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតដែលទ្រង់បានបដិសេធពួកគេ។ ប្រហែលជាអ្នកមានការភ័យខ្លាចដូចគ្នា។ ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគិតថាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រួយបារម្ភ?

ចម្លើយគឺសាមញ្ញថាពួកគេស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯង។ ពួកគេដឹងថាពួកគេជាមនុស្សមានបាប។ ពួកគេដឹងខ្លួនពីការបរាជ័យកំហុសការបរាជ័យ - អំពើបាបរបស់ពួកគេ។ ពួកគេត្រូវបានបង្រៀនថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសង្រ្គោះក៏អាស្រ័យទៅលើពួកគេស្តាប់បង្គាប់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ដែរ។

So sagen sie Gott immer wieder, wie sehr es ihnen leid tut und sie betteln um Vergebung, in der Hoffnung, dass Gott ihnen vergeben und nicht den Rücken kehren wird, wenn sie irgendwie ein tiefes, inneres Gefühl der Sorge hervorbringen.

Es erinnert mich an Hamlet, ein Stück von Shakespeare. In dieser Geschichte hat Prinz Hamlet erfahren, dass sein Onkel Klaudius Hamlets Vater umgebracht und seine Mutter geheiratet hat, um den Thron an sich zu reissen. Daher plant Hamlet im Geheimen, seinen Onkel/Stiefvater in einem Racheakt umzubringen. Es ergibt sich die perfekte Gelegenheit, aber der König ist am Beten, daher schiebt Hamlet den Anschlag auf. «Wenn ich ihn während seiner Beichte umbringe, so wird er in den Himmel kommen», schlussfolgert Hamlet. «Wenn ich warte und ihn töte, nachdem er wieder gesündigt, aber bevor er es bekannt hat, dann wird er in die Hölle kommen.» Viele Menschen teilen Hamlets Vorstellungen über Gott und menschliche Sünde.

Als sie zum Glauben kamen, wurde ihnen gesagt, dass, wenn und bis sie nicht bereuten und glaubten, wären sie völlig von Gott getrennt und das Blut Christi würde und könnte für sie nicht wirksam werden. Der Glaube an diesen Irtum führte sie zu einem weiteren Irrtum: Jedes Mal, wenn sie in Sünde zurückfallen, würde ihnen Gott seine Gnade entziehen und das Blut Christi würde sie nicht mehr bedecken. Das ist der Grund, warum – wenn Menschen in Bezug auf ihre Sündigkeit ehrlich sind – sie sich während ihres ganzen christlichen Lebens fragen, ob Gott sie verstossen hat. Keines davon ist eine gute Nachricht. Aber das Evangelium ist eine gute Nachricht.

Das Evangelium sagt uns nicht, dass wir von Gott getrennt sind, und dass wir etwas tun müssen, damit Gott uns seine Gnade gewährt. Das Evangelium sagt uns, dass Gott der Vater in Christus alle Dinge, einschliesslich Sie und mich, einschliesslich aller Menschen (កូល៉ុស ១.១៩-២០) បានផ្សះផ្សា។

គ្មានឧបសគ្គនិងការបែកបាក់គ្នារវាងមនុស្សនិងព្រះទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានហែកវាចុះហើយដោយសារតែគាត់ផ្ទាល់បានទាញមនុស្សជាតិឱ្យស្រឡាញ់ព្រះវរបិតា។ (យ៉ូហានទី ១ ១.៥; យ៉ូហាន ១០.១០) ។ ឧបសគ្គតែមួយគត់គឺជាការស្រមើលស្រមៃ (Kolosser 1,21), die wir Menschen durch unsere eigene Selbstsucht, Angst und Unabhängigkeit aufgerichtet haben.
Beim Evangelium geht es nicht darum, dass wir etwas tun oder etwas glauben, was Gott dazu bringt, unseren Status von ungeliebt auf geliebt zu verändern.

សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាស្រ័យលើអ្វីដែលយើងធ្វើឬមិនធ្វើឡើយ។ ដំណឹងល្អគឺជាការពន្យល់អំពីអ្វីដែលពិតរួចទៅហើយ - ការពន្យល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះនិយាយរបស់ឪពុកចំពោះមនុស្សជាតិទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ព្រះបានស្រឡាញ់អ្នកមុនពេលដែលអ្នកមិនសប្បាយចិត្តឬជឿអ្វីមួយហើយគ្មានអ្វីដែលអ្នកឬនរណាម្នាក់នឹងធ្វើនឹងផ្លាស់ប្តូរនោះទេ (រ៉ូម ៥:១២; ៦,៤-១១) ។

ដំណឹងល្អគឺនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងដែលជាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដែលបានក្លាយជាការពិតសម្រាប់យើងតាមរយៈសកម្មភាពផ្ទាល់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ វាមិនមែនជាសំណុំនៃតម្រូវការទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាការសន្មតបញ្ញានៃអង្គហេតុខាងសាសនាឬព្រះគម្ពីរមួយចំនួនដែរ។ ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនត្រឹមតែបានក្រោកឈរឡើងសំរាប់យើងនៅឯចៅក្រមនៃព្រះប៉ុណ្ណោះទេ។ ព្រះជាម្ចាស់បានទាក់ទាញយើងអោយស្គាល់ព្រះអង្គហើយបង្កើតយើងអោយស្ថិតនៅជាមួយព្រះអង្គនិងតាមរយៈព្រះអង្គតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដល់កូនចៅជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់។

Es ist niemand anders als Jesus, unser Erlöser, der alle unsere Sünden auf sich nahm, der auch durch den Heiligen Geist in uns «das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen» wirkt (ភីលីព ៤:១៣; អេភេសូរ ២: ៨-១០) ។ Wir können uns aus ganzem Herzen hingeben, um ihm nachzufolgen, im Wissen, dass er uns bereits vergeben hat, wenn wir versagen.

Denken Sie darüber nach! Gott ist nicht eine «Gottheit, die uns weit weg, dort draussen im Himmel beobachtet», sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist, in dem Sie und alle anderen leben, weben und sind (កិច្ចការ ២៦:២៣) ។ គាត់ស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងណាស់ដោយមិនគិតថាអ្នកជានរណាឬអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានចូលមកក្នុងសាច់ឈាមមនុស្សហើយមកក្នុងសាច់ឈាមរបស់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ - ការញែកចេញរបស់អ្នកការភ័យខ្លាច អំពើបាបរបស់អ្នកត្រូវបានដកចេញហើយអ្នកបានជាសះស្បើយដោយសារព្រះគុណសង្គ្រោះរបស់គាត់។ គាត់បានដកឧបសគ្គទាំងអស់រវាងអ្នកនិងគាត់។

អ្នកមិនមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលមិនធ្លាប់រារាំងអ្នកពីភាពរីករាយនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលកើតឡើងពីការរស់នៅក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលមិត្តភាពនិងភាពជាឪពុកភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយគាត់។ នេះជាសារដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងដើម្បីចែកចាយជាមួយអ្នកដទៃ!

ដោយយ៉ូសែប Tkach