ដំណឹងល្អ - ដំណឹងល្អ!

ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អ មនុស្សគ្រប់រូបមានគំនិតថាត្រូវនិងខុសហើយគ្រប់គ្នាបានធ្វើអ្វីខុសរួចទៅហើយ - ទោះបីតាមគំនិតរបស់គេក៏ដោយ។ សំដីដែលល្បីថា“ ការធ្វើខុសគឺជាមនុស្ស” ។ មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែខកចិត្តមិត្ដភក្ដិម្នាក់ដែលបានក្បត់ការសន្យាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ។ មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងពីកំហុស។

ដូច្នេះមនុស្សមិនចង់មានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយព្រះទេ។ ពួកគេមិនចង់បានថ្ងៃជំនុំជំរះទេពីព្រោះពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចឈរនៅចំពោះព្រះដោយមនសិការជ្រះថ្លា។ ពួកគេដឹងថាពួកគេគួរតែស្តាប់បង្គាប់គាត់ប៉ុន្តែពួកគេក៏ដឹងថាពួកគេមិនស្តាប់បង្គាប់ដែរ។ អ្នកមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀននិងមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុស។

តើបំណុលរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានលោះយ៉ាងដូចម្តេច? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជម្រះគំនិត? ពាក្យគន្លឹះបានបញ្ចប់ថា "ការអភ័យទោសគឺជាព្រះ។ " ព្រះជាម្ចាស់ក៏អត់ទោសអោយដែរ។

មានមនុស្សជាច្រើនដឹងពាក្យនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនជឿថាព្រះជាព្រះដែលអាចជួយពួកគេបានទេ ü ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។ អ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុស។ ពួកគេនៅតែខ្លាចព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងថ្ងៃវិនិច្ឆ័យទោស។

ប៉ុន្ដែព្រះជាម្ចាស់បានលេចមុខអោយមនុស្សលោកយេស៊ូគ្រិស្ដឃើញ។ គាត់មិនបានមកដើម្បីថ្កោលទោសនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយសង្គ្រោះ។ គាត់បាននាំសារនៃការអត់ទោសហើយគាត់បានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីធានាថាយើងអាចត្រូវបានអត់ទោស។

សាររបស់ព្រះយេស៊ូដែលជាសារនៃឈើឆ្កាងគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុស។ ព្រះយេស៊ូជាបុរសដ៏ទេវភាពបានទទួលយកការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់យើង។ ការអត់ទោសត្រូវបានផ្តល់ដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានចិត្ដរាបទាបល្មមនឹងជឿដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

យើងត្រូវការដំណឹងល្អនេះ។ ដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទនាំមកនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសុភមង្គលនិងជ័យជំនះផ្ទាល់ខ្លួន។ ដំណឹងល្អដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះគ្រីស្ទបានប្រកាស។ ពួកសាវកបានប្រកាសដំណឹងល្អដដែលនោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវគេឆ្កាង (១ កូ។ ២: ២) លោកយេស៊ូគ្រិស្ដក្នុងគ្រិស្ដសាសនិកសង្ឃឹមថានឹងទទួលសិរីរុងរឿង (កូល៉ុស ១:២៧) ការរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនិងការប្រោសលោះសំរាប់មនុស្សលោកគឺជាដំណឹងល្អនៃនគរព្រះជាម្ចាស់។

ព្រះបានប្រគល់ភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយសារនេះដល់ក្រុមជំនុំរបស់គាត់ ü និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះ។ នៅក្នុងសំបុត្រទៅកាន់បងប្អូននៅទីក្រុងកូរិនថូសប៉ូលបានពិពណ៌នាអំពីដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានដល់ក្រុមជំនុំរបស់គាត់ថា៖ «ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នក ü ប្រសិនបើខ្ញុំប្រកាសដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់បងប្អូនជាដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានទទួលយកហើយបងប្អូនក៏នឹងទទួលការសង្គ្រោះដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកកត់ត្រាសេចក្ដីដែលខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកនោះអ្នកនឹងទទួលការសង្គ្រោះជាមិនខាន។ បានជឿលើឥតប្រយោជន៍។ ចំពោះខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនដំបូងនៃការទាំងអស់នូវអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលគឺថាព្រះគ្រិស្ដរបស់យើងរបស់ S ü បានស្លាប់ស្របតាមបទគម្ពីរ។ គេបានបញ្ចុះព្រះសពព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នូរហើយព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបីស្របតាមគម្ពីរ។ ព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនអោយលោកកេផាសឃើញរួចអោយក្រុមសាវ័កទាំងដប់ពីររូបឃើញដែរ។ បន្ទាប់មកគាត់បានបង្ហាញខ្លួនច្រើនជាងច ü កៅសិបប៊ ü ភាគច្រើននៅពេលនោះភាគច្រើននៅតែមាននៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏បានដេកលក់ដែរ។ បន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានបង្ហាញខ្លួនអោយលោកយ៉ាកុបឃើញរួចអោយសាវ័កឃើញ។ នៅចុងបញ្ចប់នៃការទាំងអស់ដូចដែលវាគឺពីកំណើតមុនពេលគាត់បានបង្ហាញខ្លួនដល់ខ្ញុំ " (១ កូរិនថូស ១៥: ១-៨ Eberfeld ព្រះគម្ពីរ) ។

ប៉ូល "លើសពីអ្វីទាំងអស់" សង្កត់ធ្ងន់ថាយោងទៅតាមបទគម្ពីរបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស្ស៊ីឬព្រះគ្រីស្ទថាគាត់គឺសម្រាប់អេសរបស់យើង ü ស្លាប់ត្រូវបានគេកប់និងកើនឡើងម្តងទៀត។ គាត់ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សជាច្រើនអាចថ្លែងទីបន្ទាល់អំពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់សង្ស័យ។

ប៉ូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺជាដំណឹងល្អ«ដែលអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះ»។ គោលដៅរបស់យើងគួរតែជារបៀបដែលប៉ូលគួរឆ្លងកាត់អ្វីដែលយើងបានទទួលនិងអ្វីដែលខ្ពស់ជាងអ្វីផ្សេងទៀត។

អ្វីដែលយើងបានទទួលហើយដូច្នេះត្រូវតែបន្តកើតឡើងស្របគ្នានឹងអ្វីដែលប៉ូលនិងសាវ័កឯទៀតបានទទួល - ដែលឈរនៅចំពោះមុខអ្វីៗផ្សេងទៀត - «ថាព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់អេសរបស់យើង ü បានស្លាប់ស្របតាមបទគម្ពីរ។ ហើយថាគាត់ត្រូវបានគេបញ្ចុះហើយគាត់បានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបីបន្ទាប់ពីបទគម្ពីរ ... "។

សេចក្ដីបង្រៀនឯទៀតទាំងអស់ក្នុងគម្ពីរគឺផ្អែកលើសេចក្ដីពិតបឋមទាំងនេះ។ មានតែព្រះរាជបុត្រានៃព្រះប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយអេសអេសរបស់យើង ü ហើយស្លាប់ដោយសារគាត់បានធ្វើដូច្នេះហើយបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញយើងអាចទន្ទឹងរងចាំការវិលត្រឡប់របស់គាត់និងមរតករបស់យើងគឺជីវិតអស់កល្បជានិច្ចក្នុងទំនុកចិត្តដែលមិនចេះនិយាយ។

ដូច្នេះចនអាចសរសេរថា៖ «ប្រសិនបើយើងទទួលយកសក្ខីភាពរបស់មនុស្សនោះសក្ខីភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសើរជាងទៅទៀតព្រោះវាជាសក្ខីភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីបុត្រារបស់ព្រះអង្គ។ អ្នកណាជឿលើព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសក្ខីភាពនេះនៅក្នុងខ្លួន ព្រះមិនជឿគាត់ធ្វើឱ្យគាត់អិល ü គូ អ្នកនោះមិនជឿសក្ខីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកពីកូនប្រុសរបស់លោកឡើយ។

«ហើយនោះគឺជាទីបន្ទាល់ដែលព្រះបានប្រទានជីវិតអស់កល្បដល់យើងហើយជីវិតនេះគឺនៅក្នុងកូនប្រុសរបស់គាត់។ អ្នកណាមានកូនប្រុសអ្នកនោះមានជីវិតហើយ។ អ្នកណាគ្មានព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកនោះគ្មានជីវិតឡើយ " (យ៉ូហានទី ១ ៥: ៩-១២) ។

ដំណឹងល្អបានផ្សាយដោយព្រះយេស៊ូ

អ្នកខ្លះហាក់ដូចជា ü កំដៅលើការព្យាករណ៍ព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែពិបាកក្នុងការធ្វើ f ü r ដើម្បីជម្រុញសារសំខាន់នៃព្រះគម្ពីរ - សេចក្ដីសង្រ្គោះតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ! ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតដល់គ្រីស្ទបរិស័ទហើយបានផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវកាតព្វកិច្ចដើម្បីលក់អ្នកដទៃ ü របៀបដែលពួកគេអាចទទួលអំណោយនេះ!

នៅពេលដែលពេត្រុសបានពិពណ៌នាអំពីភារកិច្ចរបស់ពួកសាវកទៅកាន់ប្រធានក្រុមខនណេលាសគាត់បាននិយាយថា៖ «ហើយគាត់ [ព្រះយេស៊ូវ] បានបញ្ជា ឲ្យ យើងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនហើយថ្លែងទីបន្ទាល់ថាព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងគាត់ជាចៅក្រមនៃមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់។ ព្យាករណ៍ថាដោយឈ្មោះរបស់គាត់អ្នកដែលជឿលើគាត់អភ័យទោសដល់អេស ü គួរតែទទួលបាន " (កិច្ចការ ១៣: ១-៣) ។

នេះគឺជាសារសំខាន់។ ដំណឹងល្អដែលត្រូវបានបើកបង្ហាញដល់ពួកសាវកគឺជាសារដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពួកព្យាការីទាំងអស់ដែលថាព្រះជាម្ចាស់បានវិនិច្ឆ័យលោកយេស៊ូគ្រិស្ដ ü អំពីអ្នករស់និងអ្នកស្លាប់និងអ្នកដែលជឿលើគាត់ ü ការលើកលែងទោសតាមរយៈឈ្មោះរបស់គាត់!

សេចក្តីពិតកណ្តាល

លូកាបានសរសេរថាលោកយេស៊ូមានលោកជេ ü មិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើមេឃដល់កណ្តាល G ü សារនៃសាររបស់គាត់រំhisកគាត់ថា: «បន្ទាប់មកគាត់បានបើកការយល់ដឹងរបស់ពួកគេដល់ពួកគេដើម្បីឱ្យពួកគេយល់បទគម្ពីរហើយបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថា៖ មានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះគ្រីស្ទនឹងរងទុក្ខហើយនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបីហើយថានៅក្នុងឈ្មោះរបស់គាត់នឹងត្រូវប្រកាស សោកស្តាយចំពោះការអភ័យទោសរបស់អេស ü ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់។ ចាប់ផ្តើមនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅទីនោះ ü សាក្សី r " (លូ។ ២៤.៤៥-៤៨) ។

តើពួកសាវ័កគួរយល់អ្វីខ្លះអំពីខ្លឹមសារនៃបទគម្ពីរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយល់ពីវា? ü បានបើក? និយាយម៉្យាងទៀតយោងទៅតាមព្រះយេស៊ូវតើអ្វីជាសេចក្តីពិតកណ្តាលនិងសំខាន់បំផុតដែលត្រូវយល់ពីបទគម្ពីរសញ្ញាចាស់?

ថាព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខហើយនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបីហើយការអភ័យទោសនោះគឺការអភ័យទោសដល់ S ü បានប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ។

លោកពេត្រុសបានអធិប្បាយថា៖ «ហើយគ្មានសេចក្តីណាផ្សេងទៀតដែលជាសេចក្តីសង្រ្គោះទេហើយក៏មិនមានឈ្មោះផ្សេងទៀតនៅក្រោមមេឃដែលបានប្រទានដល់មនុស្សដែលយើងនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះដែរ»។ (កិច្ចការ ២៦:២៣) ។

ប៉ុន្តែតើអ្វីទៅជាដំណឹងល្អនៃនគរព្រះជាម្ចាស់? តើលោកយេស៊ូមិនបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីរាជាណាចក្ររបស់ព្រះទេឬ? ណាត ü ពិត!

ដំណឹងល្អនៃនគររបស់ព្រះខុសគ្នាពីអ្វីដែលប៉ុលពេត្រុសនិងយ៉ូហាន ü ផ្សព្វផ្សាយអំពីការសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ? មិនមែនទេ!

ចូរយើងដឹងច្បាស់ថាការចូលទៅក្នុងនគរព្រះគឺជាការប្រោសលោះ។ ដើម្បីបានសង្រ្គោះហើយចូលមកនគរព្រះគឺដូចគ្នា! ការទទួលបានជីវិតអស់កល្បគឺដូចគ្នានឹងការទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ [ឬសេចក្តីសង្គ្រោះ] ដែរពីព្រោះសេចក្តីសង្រ្គោះគឺមានន័យដូចនឹងការសង្គ្រោះពីអ្នកដែលស្លាប់ ü ទី

មានជីវិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ - ជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ ជីវិតអស់កល្បជានិច្ចទាមទារការអភ័យទោសពីអេស ü ទី និងការអភ័យទោសរបស់អេស ü គេអាចរកឃើញឬរាប់ជាសុចរិតដោយជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។

ព្រះយេស៊ូវគឺជាចៅក្រមនិងជាអ្នកសង្គ្រោះ។ ព្រះអង្គក៏ជាស្តេចនៃចក្រភពនេះដែរ។ ដំណឹងល្អនៃនគរព្រះគឺជាដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ព្រះយេស៊ូនិងសាវ័ករបស់ព្រះអង្គបានផ្សព្វផ្សាយសារតែមួយ - ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនិងជាផ្លូវតែមួយគត់ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះសេចក្តីសង្គ្រោះជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនិងការចូលទៅក្នុងនគរព្រះ។

ហើយនៅពេលដែលញ្ញាណបានបើកដើម្បីអាចយល់ទំនាយនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូចជាព្រះយេស៊ូវបានបើកការយល់ដល់ពួកសាវ័កដែរ (លូកា ២៤,៤៥) វាច្បាស់ណាស់ថាសារសំខាន់របស់ពួកព្យាការីគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ (កិច្ចការ ២៦:២៣) ។

តោះទៅមុខ។ ចនបានសរសេរថា៖ «អ្នកណាដែលជឿលើកូនប្រុសនោះមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ តែអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់កូនប្រុសនោះនឹងមិនមានជីវិតទេតែសេចក្ដីក្រោធរបស់ព្រះនឹងនៅគង់វង្ស។ ü ពីលើគាត់ " (ចន ៥.១៩) ។ នោះជាភាសាច្បាស់!

ព្រះយេស៊ូមានបន្ទូលថា៖ « ... ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្ដីពិតនិងជាជីវិត។ គ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំ»។ (ចន ៥.១៩) ។ អ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ü គឺថាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនអាចមកឯព្រះវរបិតាហើយក៏មិនស្គាល់ព្រះហើយក៏មិនទទួលមរតកជីវិតអស់កល្បជានិច្ចឬចូលក្នុងនគរព្រះបានឡើយ។

ក្នុងសំបុត្ររបស់គាត់ជូនចំពោះកូល៉ុសគាត់បានសរសេរថា៖ «អរគុណដល់ព្រះវរបិតាដែលបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នា ü បានធ្វើអោយមត៌ករបស់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធមានពន្លឺ។ គាត់បានសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃភាពងងឹតហើយបានដាក់យើងនៅក្នុងពិភពនៃកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែលក្នុងនោះយើងទទួលបានការសង្គ្រោះពោលគឺការអភ័យទោសរបស់អេស។ ü បញ្ចប់ " (កូឡូស ១.១២-១៤) ។

ចូរកត់សំគាល់ពីមរតករបស់ពួកបរិសុទ្ធនគរពន្លឺនគរព្រះរាជបុត្រាការសង្គ្រោះនិងការអភ័យទោសរបស់អេស ü ដើម្បីបង្កើតជាអាវផាយនៃព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតដំណឹងល្អ។

នៅក្នុងខ ៤ ប៉ូលនិយាយអំពី«ជំនឿ [របស់កូល៉ុស] ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានចំពោះពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់»។ គាត់សរសេរថាសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កើតចេញពី“ ក្តីសង្ឃឹម…នោះ ü ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្នកនៅស្ថានសួគ៌។ អ្នកបាន heard ពីនាងពីមុនតាមរយៈពាក្យនៃសេចក្តីពិតដំណឹងល្អដែលបានមករកអ្នក ... " (ខ ៤-៦) ។ ជាថ្មីម្តងទៀតដំណឹងល្អគឺជាកណ្តាលនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការសង្គ្រោះដ៏អស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងនគររបស់ព្រះតាមរយៈជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលយើងបានត្រូវប្រោសលោះ។

នៅក្នុងខ ២១ ដល់ ២៣ ប៉ូលបន្តទៀតថា“ សូម្បីតែចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ជាមនុស្សសាមញ្ញនិងជាសត្រូវនឹងអំពើអាក្រក់ឥឡូវនេះគាត់បានផ្សះផ្សាដោយការស្លាប់នៃរូបកាយរមែងស្លាប់របស់គាត់ដូច្នេះគាត់អាចដាក់អ្នកនៅចំពោះមុខរបស់គាត់បរិសុទ្ធនិងឥតកំហុសនិងឥតខ្ចោះប្រសិនបើ អ្នកនៅតែមាននៅក្នុងជំនឿ ü ចូរស្វែងរកហើយរឹងមាំហើយកុំងាកចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អដែលអ្នកបាន heard ហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់សត្វលោកទាំងអស់នៅក្រោមមេឃ។ ខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកបំរើរបស់គាត់គឺប៉ូល” ។

នៅក្នុងខ ២៥ ដល់ ២៩ ប៉ូលបន្តពន្យល់យ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីដំណឹងល្អដែលគាត់កំពុងបម្រើនិងគោលដៅរបស់គាត់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ ü បញ្ចប់ គាត់បានសរសេរថា៖“ ខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកបំរើរបស់អ្នកតាមរយៈការិយាល័យដែលព្រះបានប្រទានដល់ខ្ញុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកយ៉ាងច្រើនដែលជាអាថ៌កំបាំងដែលបានលាក់ទុកសំរាប់ជំនាន់និងជំនាន់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាត្រូវបានបង្ហាញ ព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យអោយប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធនេះស្គាល់សិរីរុងរឿងដ៏ប្រសើរបំផុតនៃគំរោងការដ៏លាក់កំបាំងនេះគឺព្រះគ្រិស្ដនៅក្នុងខ្លួន។ ü យើងបញ្ចប់និងដាស់តឿនមនុស្សទាំងអស់ហើយបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់ដោយប្រាជ្ញាទាំងអស់ដើម្បីយើងធ្វើឱ្យមនុស្សគ្រប់រូបមានភាពល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ។ ដាហ្វ ü rm ü ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតយកកម្លាំងនិងកម្លាំងរបស់អ្នកដែលធ្វើការខ្លាំងក្នុងខ្លួនខ្ញុំផងដែរ” ។

អ្វីដែលដំណឹងល្អគឺអំពី

ដំណឹងល្អទាំងមូលគឺអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ វាគឺអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយធ្វើការជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ (យ៉ូហាន ៣:១៨) ជាចៅក្រមនៃការរស់នៅនិងមនុស្សស្លាប់ (២ ធី។ ៤: ១) ដូចគ្រិស្ដ (កិច្ចការ ១៧.៣) ក្នុងនាមជាព្រះអង្គសង្រ្គោះ (២ ធី។ ១, ១០) ក្នុងនាមជាសម្ដេចសង្ឃ (ហេ។ ៤:១៤) ពេលអេ ü អ្នកនិយាយ (១ យ៉ូន។ ២: ១) ក្នុងនាមជាស្ដេចនៃស្ដេចនិងជាម្ចាស់របស់លោកម្ចាស់ (បប។ ១៧, ១៤) ក្នុងនាមជាកូនច្បងក្នុងចំណោម Br ü ចុងក្រោយ (រ៉ូម ៨:២៩) ក្នុងនាមជាមិត្តម្នាក់ (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។

វាគឺអំពីគាត់ជាអ្នកគង្វាលនៃព្រលឹងរបស់យើង (1. ភីធឺ។ ២.២៥) ក្នុងនាមជាកូនចៀមនៃព្រះអេសអេស ü យកចេញពីពិភពលោក (ច។ ១.២៩) ដូចច ü កូនចៀមតណ្ហាបានបូជាដើម្បីយើង (១ កូ។ ៥: ៧) ដូចរូបរបស់ព្រះដែលយើងមើលមិនឃើញនិងដូចកូនច្បងមុនការបង្កើតទាំងអស់ (កូឡ។ ១:១៥) ជាប្រមុខសហគមន៍និងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមនិងជាកូនច្បងពីស្លាប់ (ខ ១៨) ដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងរូបភាពនៃធម្មជាតិរបស់គាត់ (ហេ។ ១: ៣) ក្នុងនាមជាអ្នកបើកសម្ដែងរបស់ឪពុក (ម៉ាថាយ ១១:២៧) ជាផ្លូវសេចក្តីពិតនិងជីវិត (ច។ ១៤,៦) ដូចជាធី ü r (យ៉ូហាន ១៤:១១) ។

ដំណឹងល្អគឺអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលជាការចាប់ផ្តើមនិងជាការបញ្ចប់នៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើង (ហេព្រើរ ១២: ២) ជាអ្នកគ្រប់គ្រង ü អំពីការបង្កើតរបស់ព្រះ (បប ៣.១៤) ដែលជាដំបូងនិងចុងក្រោយការចាប់ផ្តើមនិងបញ្ចប់ (បប ២២.១៣) ដូចជាពន្លក (យេ។ ២៣, ៥) ដូចជាថ្មជ្រុង (១. ភី។ ២.៦) ក្នុងនាមជាព្រះចេស្ដានិងប្រាជ្ញារបស់ព្រះ (១ កូ។ ១:២៤) ដូចមនុស្សធំ ü បំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជាតិទាំងអស់ (ហាក ២.៧) ។

វាគឺអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលជាសាក្សីស្មោះត្រង់និងពិត (បប ៣.១៤) អ្នកទទួលមរតកចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ (ហេ។ ១.២) ស្នែងនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះ (លូកា ១.៦៩) ពន្លឺនៃពិភពលោក (យ៉ូហាន ៨:១២) នំប៉័ងរស់ (ច។ ៦.៥១) ដែលជាឬសគល់របស់អ៊ីសាយ (អេ។ ១១:១០) សេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់យើង (លូកា ២ ៈ ៣០) ព្រះអាទិត្យនៃសេចក្ដីសុចរិត (ម៉ាឡ។ ៣.២០) ព្រះបន្ទូលនៃជីវិត (យ៉ូហានទី ១ ១: ១) ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានចូលជាធរមានតាមរយៈការរស់ពីសុគតឡើងវិញរបស់ទ្រង់ (រ៉ូម ១.៤) - ល។

ប៉ូលបានសរសេរថា៖ «គ្មានអ្នកណាអាចចាក់គ្រឹះក្រៅពីគ្រឹះដែលបានចាក់រួចមកហើយនោះទេពោលគឺលោកយេស៊ូគ្រិស្ដ។ (១ កូ។ ១:២៣) ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាលីនវីនដែលជាប្រធានបទសំខាន់ដែលជាគ្រឹះនៃដំណឹងល្អ។ តើយើងអាចផ្សាយអ្វីផ្សេងទៀតដោយមិនមានការប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរយ៉ាងដូចម្តេច?

ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អេហ្វ ü hear ជនជាតិយូដានិយាយថា "អ្នកស្វែងរកបទគម្ពីរព្រោះអ្នកគិតថាអ្នកមានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងគម្ពីរហើយវាជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់អំពីខ្ញុំ។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនចង់មករកខ្ញុំថាអ្នកមានជីវិតទេ" (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។

សារនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះ

សារដើម្បីលក់គ្រីស្ទបរិស័ទ ü ដែលត្រូវបានហៅគឺអំពីការសង្គ្រោះពោលគឺជីវិតអស់កល្បជានិច្ចនៅក្នុងនគរព្រះ។ ការសង្គ្រោះដ៏អស់កល្បជានិច្ចឬនគររបស់ព្រះអាចទទួលបានតែតាមរយៈ T ដ៏ពិតតែមួយប៉ុណ្ណោះ ü r គឺជាផ្លូវពិតតែមួយគត់ - ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ គាត់គឺជាស្តេចនៃចក្រភពនោះ។

ចនបានសរសេរថា៖ «អ្នកណាបដិសេធកូនមិនមានឪពុកទេអ្នកណាទទួលស្គាល់កូនប្រុសក៏មានឪពុកដែរ»។ (យ៉ូហានទី ១ ៣: ៨) ។ សាវ័កប៉ូលបានសរសេរទៅធីម៉ូថេថា៖ «មានព្រះមួយអង្គហើយអន្តរការីរវាងព្រះនិងមនុស្សគឺលោកយេស៊ូគ្រិស្ដដែលបានប្រគល់ខ្លួនជូនលោក។ ü ទាំងអស់ដើម្បីលោះថានេះនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេលវេលារបស់ខ្លួន " (១ ធី។ ២: ៥-៦) ។

នៅក្នុងគម្ពីរហេព្រើរ ២: ៣ យើងត្រូវបានព្រមានថា៖ « ... តើយើងអាចរត់គេចយ៉ាងម៉េចបានបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្ដីសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយការអធិប្បាយរបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយពួកយើងដោយពួកអ្នកដែលបាន it វានោះ? សារនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះត្រូវបានលក់ដោយលោកយេស៊ូផ្ទាល់ ü នេះជាសារផ្ទាល់របស់លោកយេស៊ូពីបិតា។

ចនបានសរសេរនូវអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់ ü ថ្លែងទីបន្ទាល់អំពីកូនប្រុសរបស់គាត់ថា៖ «នេះជាសក្ខីភាពដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានជីវិតអស់កល្បជានិច្ចមកយើងហើយជីវិតនេះស្ថិតនៅក្នុងកូនប្រុសរបស់គាត់។ អ្នកណាមានកូនប្រុសអ្នកនោះមានជីវិតរីឯអ្នកដែលគ្មានព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។ មិនមែន " (យ៉ូហានទី ១ ១: ១-២) ។

នៅក្នុងយ៉ូហាន ៥: ២២-២៣ ចនបញ្ជាក់ម្តងទៀតនូវទំងន់ដែលត្រូវផ្តល់អោយកូនប្រុស៖“ ឪពុកមិនវិនិច្ឆ័យនរណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែមានការវិនិច្ឆ័យទាំងអស់សំរាប់កូនប្រុស ü បានចុះចាញ់ដូច្នេះពួកគេទាំងអស់គ្នាគោរពកូនប្រុសនៅពេលពួកគេគោរពឪពុក។ អ្នកណាដែលមិនគោរពកូនប្រុសមិនគោរពឪពុកដែលបានបញ្ជូនគាត់ទេនោះជាមូលហេតុដែលសាសនាចក្រផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ü អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ! អេសាយបានទាយថា៖ «នេះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិយាយថា៖ មើលចុះខ្ញុំដាក់ថ្មមួយនៅស៊ីយ៉ូនជាថ្មដែលបង្ហាញថាជាថ្មគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយហើយអ្នកណាដែលជឿនឹងមិនត្រូវអាម៉ាស់ឡើយ” (អេ។ ២៨:១៦ អេ។ អេ។ ) ។

នៅពេលដែលយើងដើរក្នុងជីវិតថ្មីដែលយើងត្រូវបានហៅនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់មកវិញដោយសិរីល្អនិងអំណាចជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចទន្ទឹងរងចាំមរតកដ៏អស់កល្បរបស់យើងដោយសង្ឃឹមនិងជឿជាក់។

ការអំពាវនាវដើម្បីរស់នៅនាពេលអនាគតនៅទីនេះនិងឥឡូវនេះ

ក្រោយពីគេចាប់លោកយ៉ូហានរួចព្រះយេស៊ូយាងទៅស្រុកកាលីឡេហើយប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចមានព្រះបន្ទូលថា៖ «ពេលកំណត់មកដល់ហើយ ü ហើយនគរព្រះបានមកដល់ហើយ។ ប្រែចិត្តហើយជឿលើដំណឹងល្អ! (សម្គាល់ 1: 14-15) ។

ដំណឹងល្អនេះដែលព្រះយេស៊ូវបាននាំគឺជា«ដំណឹងល្អ» - ជាសារដ៏មានឥទ្ធិពលដែលផ្លាស់ប្តូរនិងផ្លាស់ប្តូរជីវិត។ ដំណឹងល្អ ü ផ្ទេរ ü មិនត្រឹមតែស្តាប់និងប្រែចិត្តជឿប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតក្លាយជាមនុស្សល្អបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ü ធ្វើឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិតដែលប្រឆាំងនឹងគាត់ ü រស់។

ដំណឹងល្អគឺជា“ ព្រះចេស្ដារបស់ព្រះដែលប្រទានពរដល់អស់អ្នកដែលជឿ” (រ៉ូម ១:១៦) ។ ដំណឹងល្អគឺជាការអញ្ជើញរបស់ព្រះ ឲ្យ យើងរស់នៅកម្រិតខុសគ្នាទាំងស្រុង ü hear ដំណឹងល្អគឺថាមានកេរដំណែលមួយកំពុងរង់ចាំយើងដែលនឹងកាន់កាប់យើងយ៉ាងពេញលេញនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញ។ វាក៏ជាការអញ្ជើញឱ្យស្គាល់ពីភាពពិតខាងវិញ្ញាណដែលផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់យើងរួចទៅហើយ។

ប៉ុលហៅដំណឹងល្អថា“ ដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទ” (កូរិនថូសទី ១ ៩:១២)“ ដំណឹងល្អរបស់ព្រះ” (រ៉ូម ១៥:១៦) និង«ដំណឹងល្អនៃសន្តិភាព» (អេភេសូរ ៤: ៥) ។ ចាប់ផ្តើមពីព្រះយេស៊ូវគាត់ចាប់ផ្តើមច ü កំណត់ឡើងវិញនូវគំនិតរបស់នគរព្រះដោយផ្តោតលើអត្ថន័យជាសាកលនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទលើកដំបូង។

ព្រះយេស៊ូជាព្រះយេស៊ូវ ü លោកប៉ូលបានបង្រៀនដើរលើផ្លូវហុយដីនៅស្រុកយូដានិងស្រុកកាលីឡេគឺឥឡូវនេះជាព្រះគ្រិស្ដដែលមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយគង់នៅខាងស្ដាំព្រះជាម្ចាស់ហើយជា«ព្រះចេស្ដាលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានអំណាចនិងឫទ្ធានុភាព»។ (កូល៉ុស ២:១០) ។

យោងទៅតាមប៉ូលការស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានមក "មុនគេបង្អស់" នៅក្នុងដំណឹងល្អ។ ពួកគេគឺជា Schl ü ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងផែនការរបស់ព្រះ (១ កូ។ ១៥: ១-១១) ។ ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អ ü អ្នកក្រនិងត្រូវគេជិះជាន់ ü ckten. Die Geschichte hat ein Ziel. Am Ende wird das Recht triumphieren, nicht die Macht.

ដៃដែលមានចោះមាន ü បានឈ្នះលើកណ្តាប់ដៃពាសដែក។ អាណាចក្រនៃអំពើអាក្រក់ផ្តល់ផ្លូវទៅអាណាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាលំដាប់នៃអ្វីដែលគ្រីស្ទបរិស័ទបានជួបប្រទះរួចហើយ។

ប៉ូលបានសង្កត់ធ្ងន់លើផ្នែកនេះនៃដំណឹងល្អប្រឆាំង ü អំពីកូល៉ុស៖ «អរសប្បាយដោយអរព្រះគុណព្រះវរបិតាដែលអរ ü បានធ្វើអោយមត៌ករបស់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធមានពន្លឺ។ គាត់បានសង្គ្រោះយើងពីអំណាចនៃភាពងងឹតហើយបានដាក់យើងនៅក្នុងពិភពនៃកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែលក្នុងនោះយើងទទួលបានការសង្គ្រោះពោលគឺការអភ័យទោសរបស់អេស។ ü បញ្ចប់ " (កូឡូស ១.១២-១៤) ។

F ü សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ដំណឹងល្អគឺជានិងបច្ចុប្បន្នភាពជាក់ស្តែងនិងអនាគត ü សង្ឃឹមនៅថ្ងៃអនាគត។ ព្រះគ្រីស្ទដែលបានរស់ឡើងវិញគឺជាព្រះអម្ចាស់ ü អំពីពេលវេលាលំហនិងអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅទីនេះគឺជើងឯក f ü ពួកគ្រីស្ទាន។ អ្នកដែលបានត្រូវប្រោស ឲ្យ រស់ឡើងវិញនៅស្ថានសួគ៌គឺជាប្រភពថាមពលដែលតំណាងដោយថាមពល (អេភេសូរ ១: ២០-២១) ។

ដំណឹងល្អគឺថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតនៅលើផែនដីរបស់គាត់ ü បានយកឈ្នះ។ ផ្លូវនៃឈើឆ្កាងគឺជាផ្លូវពិបាកតែមានជ័យជំនះចូលក្នុងនគរព្រះជាម្ចាស់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលប៉ូលអាចសង្ខេបសេចក្តីសង្ខេបដោយសង្ខេប "ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាការ ü គ្មានសិទ្ធិអ្វីក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាក្រៅពីព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដតែមួយគត់ដែលបានឆ្កាង " (១ កូ។ ១:២៣) ។

ការបញ្ច្រាសដ៏អស្ចារ្យ

ពេលលោកយេស៊ូបានលេចមុខនៅស្រុកកាលីឡេហើយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងដិតដល់លោករំពឹងថានឹងមានចម្លើយ។ លោករំពឹងថានឹងមានចម្លើយពីយើងនៅថ្ងៃនេះ។

ប៉ុន្ដែការអញ្ជើញរបស់លោកយេស៊ូ ឲ្យ ចូលក្នុងរាជាណាចក្រនោះមិនបានត្រូវទុកចោលទេ។ ការហៅរបស់ព្រះយេស៊ូ f ü ព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះត្រូវបានអមដោយសញ្ញានិងអព្ភូតហេតុគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលបានធ្វើឱ្យប្រទេសមួយដែលទទួលរងនូវការគ្រប់គ្រងរ៉ូម៉ាំងអង្គុយហើយកត់សម្គាល់។

នេះជាមូលហេតុមួយដែលព្រះយេស៊ូត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះ។ ជនជាតិយូដានៅពេលព្រះយេស៊ូកំពុងរង់ចាំអេហ្វអេ ü មេដឹកនាំដែលនឹងនាំសិរីរុងរឿងរបស់ដាវីឌនិងព្រះបាទសាឡូម៉ូនមកអោយប្រជាជាតិរបស់ពួកគេវិញ ü ជិះ ប៉ុន្តែសាររបស់ព្រះយេស៊ូគឺ "បដិវត្តទ្វេដង" ដូចដែលអ្នកប្រាជ្ញ Oxford ឈ្មោះ NT Wright សរសេរ។ ដំបូងគាត់ទទួលយកការរំពឹងទុកជាទូទៅមួយ ü ដាយរដ្ឋទំនើបបោះចោលនឹមរ៉ូម៉ាំង ü ជិះហើយប្រែក្លាយវាទៅជាអ្វីដែលខុសគ្នាទាំងស្រុង។ គាត់បានធ្វើឱ្យក្តីសង្ឃឹមរីករាលដាលនៃការរំដោះនយោបាយសារនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះខាងវិញ្ញាណ: ដំណឹងល្អ!

គាត់និយាយថា“ នគរព្រះបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកនឹកស្មានថាជា“ (អិន។ រ៉ាយតើលោកយេស៊ូជាអ្នកណា? ទំព័រ ៩៨) ។

លោកយេស៊ូបាន ធ្វើឲ្យ មនុស្សតក់ស្លុតនឹងផលវិបាកដែលមកពីដំណឹងល្អ។ «ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនដែលជាអ្នកមុនគេនឹងទៅជាអ្នកក្រោយគេហើយអ្នកក្រោយគេនឹងទៅជាអ្នកមុន» (ម៉ាថាយ ១៣:៤១) ។

គាត់បាននិយាយទៅកាន់ជេរបស់គាត់ថា“ វានឹងមានធ្មេញគ្រហឹមនិងឆួលឆួល” ü ទៅកាន់ជនរួមជាតិ "ប្រសិនបើអ្នកនឹងឃើញអាប្រាហាំអ៊ីសាកនិងយ៉ាកុបនិងព្យាការីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែត្រូវរុញច្រានអ្នកចេញ" (លូកា ១៣:២៨) ។

អាហារពេលល្ងាចដ៏អស្ចារ្យគឺច ü អ្នករាល់គ្នានៅទីនោះ (លូ។ ២៤.៤៥-៤៨) ។ ពួកសាសន៍ដទៃក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះដែរ។ ហើយមួយវិនាទីគឺមិនមានបដិវត្តទេ។

ហោរាណាសារ៉ែតនេះហាក់ដូចជាច្រើនដង f ü ដើម្បីឱ្យគ្មានច្បាប់ - ពីមនុស្សឃ្លង់និងគ្រី ü បង់ឱ្យអ្នកបង់ពន្ធដែលលោភលន់ហើយពេលខ្លះសូម្បីតែច ü អ្នកជិះសេះរ៉ូម៉ាំងដែលស្អប់ខ្ពើម ü cker ។

ដំណឹងល្អដែលព្រះយេស៊ូនាំមកផ្ទុយពីការរំពឹងទុកសូម្បីតែសេចក្ដីស្មោះត្រង់របស់ជេអ៊ី។ ü យូរជាងនេះ (លូ។ ២៤.៤៥-៤៨) ។ ម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលថារាជាណាចក្រដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំនាពេលអនាគតមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចការរបស់ទ្រង់។ បន្ទាប់ពីរឿងដ៏ពិសេសមួយគាត់បាននិយាយថា“ ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំដេញអារក្សអាក្រក់តាមរយៈម្រាមដៃរបស់ព្រះនោះនគរព្រះបានមកដល់អ្នកហើយ” (លូកា ២២.៤២) ។ និយាយម៉្យាងទៀតមនុស្សដែលបានឃើញកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូបានឆ្លងកាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននៃអនាគត។ យ៉ាងហោចណាស់មានវិធីបីយ៉ាងដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្វែរការរំពឹងទុកពីប្រជាប្រិយ

  1. លោកយេស៊ូបានបង្រៀនដំណឹងល្អថារាជាណាចក្ររបស់ព្រះជាអំណោយដ៏បរិសុទ្ធពោលគឺលោកម្ចាស់របស់ព្រះដែលបាន ធ្វើឲ្យ មានការជាសះស្បើយហើយ។ នេះជារបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានចាប់ផ្តើម "ឆ្នាំនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់" (លូកា ៤.១៩ អេសា ៦១,១-២) ។ ប៉ុន្តែ“ អិម” ត្រូវបាន“ ទទួលយក” ចំពោះរីច ü ថ្លៃថ្នូនិងបន្ទុកអ្នកក្រនិងអ្នកសុំទានក្មេងរអាក់រអួលនិងអ្នកប្រមូលពន្ធដែលប្រែចិត្តអ្នកប្រព្រឹត្ដអំពើប្រាសចាកសីលធម៌ដែលប្រែចិត្ដនិងអ្នកខាងក្រៅនៃសង្គម។ ច ü គាត់គឺជាចៀមខ្មៅនិងចៀមដែលវង្វេងស្មារតីហើយគាត់បានប្រកាសខ្លួនគាត់ថាជាហ្វូងចៀម។
  2. ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូក៏មានច ü សម្រាប់មនុស្សដែលបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីងាកទៅរកព្រះតាមរយៈការបន្សុទ្ធដ៏ឈឺចាប់នៃការប្រែចិត្តពិតប្រាកដ។ S ប្រែចិត្តដោយស្មោះទាំងនេះ ü ផ្លាស់ប្តូរ w ü ធំមួយនៅក្នុងព្រះ ü រកឃើញឪពុកម្នាក់ដែលស្វែងរកជើងមេឃសម្រាប់កូនប្រុសស្រីដែលវង្វេងស្មារតីហើយឃើញពួកគេនៅពេលពួកគេនៅឆ្ងាយនៅឡើយ។ (លូកា ១៥:២០) ដំណឹងល្អនៃដំណឹងល្អមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលនិយាយដោយអស់ពីចិត្តថា៖ «ព្រះជា S ü មេត្តាករុណា " (លូកា ១៨,១៣) មានន័យថាដោយចូលរួមជាមួយព្រះ ü ការស្វែងរកការស្តាប់ w ü ជិះ ចូរសួរជានិច្ចនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានអោយអ្នកចូរស្វែងរកនោះអ្នកនឹងបានឃើញចូរគោះទ្វារនឹងបើកអោយអ្នក " (លូកា ២២.៤២) ។ F ü សម្រាប់អ្នកដែលជឿហើយងាកចេញពីផ្លូវរបស់ពិភពលោកនេះគឺជាដំណឹងល្អបំផុតដែលពួកគេអាចស្តាប់បាន។
  3. ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏មានន័យថាគ្មានអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់ជ័យជំនះនៃនគរដែលព្រះយេស៊ូវបាននាំមកទោះបីវាមើលទៅដូចជាផ្ទុយពីនេះក៏ដោយ។ អាណាចក្រនេះ ü នឹងជួបប្រទះភាពល្វីងជូរចត់ឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែចុងក្រោយ w ü នឹងវានៅក្នុង ü bernat ü ជ័យជំនះនៃកម្លាំងរាងកាយនិងសិរីរុងរឿង។ គ្រីស្ទបាននិយាយថាជរបស់គាត់ ü «ប្រសិនបើបុត្រមនុស្សយាងមកជាមួយសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនិងពួកទេវតាទាំងអស់នៅជាមួយព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កនៃសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គហើយជាតិសាសន៍ទាំងអស់នឹងជួបជុំគ្នានៅចំពោះមុខព្រះអង្គ។ ព្រះអង្គនឹងញែកគេចេញពីគ្នាដូចជាអ្នកគង្វាលចៀម បំបែកពីពពែ " (ម៉ាត ២៥.៣១-៤៦) ។

ដូច្នេះដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូមានភាពតានតឹងខ្លាំងរវាង«រួចទៅហើយ»និង«មិនទាន់»។ ដំណឹងល្អនៃនគរនេះសំដៅទៅលើភាពជាម្ចាស់នៃព្រះដែលមានរួចហើយ - "មើលមនុស្សខ្វាក់ហើយដើរពិការមនុស្សឃ្លង់ក្លាយជាមនុស្សបរិសុទ្ធហើយលឺថ្លង់មនុស្សស្លាប់បានក្រោកឈរហើយដំណឹងល្អត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់ជនក្រីក្រ" (ម៉ាថាយ ១៣:៤១) ។ ប៉ុន្តែចក្រភពនេះ "មិនទាន់" នៅឡើយទេក្នុងន័យនៅពេលបទពិសោធន៍ពេញលេញរបស់វា ü ជិតមកដល់ ការយល់ដឹងអំពីដំណឹងល្អមានន័យថាការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈពីរយ៉ាងនេះគឺនៅលើដៃមួយដែលមានវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រជាជនរបស់គាត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការត្រឡប់មកវិញដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់។

ដំណឹងល្អនៃសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់អ្នក

អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាប៉ូលបានជួយជំរុញចលនាដ៏អស្ចារ្យទីពីរនៃដំណឹងល្អ - វាបានរាលដាលពីស្រុកយូដាដ៏តូចទៅពិភពគ្រីក - រ៉ូម៉ាំងដែលមានការដាំដុះខ្ពស់នៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទីមួយ។ ប៉ូលដែលជាអ្នកបៀតបៀនគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានប្រែចិត្តជឿដឹកនាំពន្លឺដ៏អស្ចារ្យនៃដំណឹងល្អតាមរយៈភាពរស់រវើកនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ខណៈពេលដែលសរសើរដល់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានសិរីរុងរឿងនោះគាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះលទ្ធផលជាក់ស្តែងនៃដំណឹងល្អដែរ។

ទោះបីជាមានការតស៊ូយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប៉ូលបានផ្តល់ឱ្យគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតនូវអត្ថន័យដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិតការស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ។

"គាត់ក៏បានផ្សះផ្សាអ្នកដែលពីដើមធ្លាប់ជាជនបរទេសនិងជាសត្រូវនឹងអំពើអាក្រក់តាមរយៈមរណភាពនៃរូបកាយរមែងស្លាប់របស់គាត់ដូច្នេះគាត់នឹងដាក់អ្នកនៅចំពោះមុខគាត់តាមរបៀបដ៏បរិសុទ្ធនិងគ្មានកំហុសហើយបើអ្នកនៅតែមានជំនឿបង្កើតនិងរឹងមាំ។ "ហើយកុំចាកចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អដែលអ្នកបាន heard ហើយត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយដល់សត្វលោកទាំងអស់នៅក្រោមមេឃ។ ខ្ញុំប៉ូលបានទៅជាអ្នកបំរើរបស់គាត់" (កូឡូស ១.១២-១៤) ។

ផ្សះផ្សា។ មិនចេះរីងស្ងួត។ ព្រះគុណ។ ការប្រោសលោះ។ ការអភ័យទោស។ ហើយមិនត្រឹមតែនៅពេលអនាគតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទីនេះនិងឥឡូវនេះ។ នោះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ប៉ុល។

ការប្រោស ឲ្យ រស់ឡើងវិញជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលអ្នកត្រួសត្រាយនិងចូហានបានដឹកនាំអ្នកអាន (យ៉ូន។ ២០:៣១) បញ្ចេញថាមពលខាងក្នុងនៃដំណឹងល្អសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ។ ការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទបញ្ជាក់ពីដំណឹងល្អ។ ដូច្នេះប៉ូលបានបង្រៀនព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះនៅស្រុកយូដាដែលនៅឆ្ងាយផ្ដល់ក្ដីសង្ឃឹមដល់មនុស្សទាំងអស់។

« ... ខ្ញុំមិនខ្មាស់នឹងដំណឹងល្អទេ។ ដ្បិតវាជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរដល់អស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គគឺមុនដំបូងជនជាតិយូដានិងជនជាតិក្រិក។ ព្រោះវាបង្ហាញពីសេចក្ដីសុចរិតដែលនៅចំពោះព្រះដែលកើតចេញពីជំនឿលើជំនឿ ... "។ (រ៉ូម ៦.៣-៨) ។

សាវកចនបន្ថែមលក្ខណៈមួយទៀតនៃដំណឹងល្អ។ វាបង្ហាញពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូ«ច ü អ្នកចម្រៀងដែលគាត់ស្រឡាញ់ " (យ៉ូន។ ១៩:២៦) បានចងចាំគាត់ជាបុរសម្នាក់ដែលមានបេះដូងអ្នកគង្វាលអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារដោយមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមនុស្សដែលមានការព្រួយបារម្ភនិងការភ័យខ្លាច។

“ ព្រះយេស៊ូបានធ្វើទីសំគាល់ជាច្រើនទៀតនៅចំពោះមុខពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដែលមិនមានចែងនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេ។ ប៉ុន្ដែឯកសារទាំងនេះត្រូវបានសរសេរដើម្បីអោយបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូពិតជាព្រះគ្រិស្ដនិងពិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយអោយបងប្អូនមានជីវិតដោយសារជំនឿរបស់ខ្លួន " (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។

បទបង្ហាញនៃដំណឹងល្អនៅផ្នែកមួយរបស់ចនមានស្នូលរបស់វានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់: "... ដូច្នេះអ្នកអាចមានជីវិតតាមរយៈជំនឿ" ។

ចនបានបង្ហាញពីអព្ភូតហេតុមួយទៀតនៃដំណឹងល្អគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ។ ចនប្រាប់ពីដំណើររស់នៃវត្តមានរបស់មេស្ស៊ីដែលកំពុងបម្រើ។

ដំណឹងល្អផ្ទាល់ខ្លួន

នៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហានយើងជួបជាមួយព្រះគ្រីស្ទដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។ យើងឃើញព្រះយេស៊ូមានភាពកក់ក្តៅនិងរាក់ទាក់។ ពីលិខិតអញ្ជើញរបស់គាត់ "មកមើល!" (ច។ ១.៣៩) ឡើងទៅនឹងការប្រឆាំងនឹងថូម៉ាសដែលសង្ស័យដើម្បីដាក់ម្រាមដៃរបស់គាត់នៅក្នុងស្នាមប្រឡាក់លើដៃរបស់គាត់ (ច។ ២០,២៧) រូបបញ្ឈរដែលបានក្លាយជាសាច់ហើយរស់នៅក្នុងចំណោមយើងគឺមិនអាចបំភ្លេចបាន (ចន ៥.១៩) ។

មនុស្សមានអារម្មណ៍ស្វាគមន៍និងមានអារម្មណ៍ស្រួលចំពោះលោកយេស៊ូដូច្នេះពួកគេបានផ្លាស់ប្តូរគ្នាយ៉ាងរស់រវើកជាមួយលោក (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។ ពួកគេបានអង្គុយនៅក្បែរគាត់ញ៉ាំនិងបរិភោគពីចានតែមួយ (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។

ពួកគេស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ពួកគេបានហែលទៅច្រាំងទន្លេភ្លាមៗនៅពេលពួកគេបានឃើញគាត់ញ៉ាំត្រីដែលគាត់បានចៀនខ្លួនឯង (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។

ដំណឹងល្អរបស់ចនរំremindកយើងអំពីដំណឹងល្អដែលទាក់ទងនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគំរូរបស់គាត់និងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដែលយើងទទួលបានតាមរយៈគាត់ (ចន ៥.១៩) ។ វារំusកយើងថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ យើងក៏ត្រូវរស់នៅវាដែរ។ សាវ័កយ៉ូហានលើកទឹកចិត្តយើងៈគំរូរបស់យើងអាចជួយអ្នកដទៃអោយផ្សាយដំណឹងល្អនៃព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះដល់យើង។ នេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះស្ដ្រីជនជាតិសាម៉ារីដែលបានជួបព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅឯអណ្ដូងទឹក (ច។ ៤.២៧-៣០) និងម៉ារីយ៉ាវ៉នមេនដាឡា (យ៉ូហាន ៩: ១-៤) ។

អ្នកដែលបានយំនៅឯផ្នូររបស់ឡាសារអ្នកបម្រើដែលមានចិត្ដរាបទាបដែលបានប្រគល់ឱ្យអេហ្វ ü ត្រូវបានលាងសំអាតហើយរស់នៅសព្វថ្ងៃនេះ។ ព្រះអង្គប្រទានអោយយើងមានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការចាក់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។

«អ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់ខ្ញុំហើយឪពុកខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរយើងនឹងមកឯគាត់ហើយរស់នៅជាមួយអ្នកនោះ ... ចិត្តអ្នកមិនភ័យខ្លាចទេ ü កុំខ្លាច " (យ៉ូហាន ១០:១៥) ។

សព្វថ្ងៃលោកយេស៊ូកំពុងដឹកនាំរាស្ដ្ររបស់លោកយ៉ាងសកម្មតាមរយៈសកម្មពលបរិសុទ្ធ។ ការអញ្ជើញរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងជាការលើកទឹកចិត្តដែលមិនធ្លាប់មាន: "មកមើល!" (ចន ៥.១៩) ។

ខិត្តប័ណ្ណនៃសាសនាចក្រទូទាំងពិភពលោករបស់ព្រះ


ជាដំណឹងល្អ - ដំណឹងល្អ!