បីនាក់ក្នុងការរួបរួមគ្នា

៤២១ បីឯកភាព សាមគ្គីភាព ៣ ដែលគម្ពីរបានចែងអំពី«ព្រះ»មិនមានន័យថាមនុស្សនៅលីវក្នុងន័យថា«បុរសចំណាស់ដែលមានពុកចង្កាវែងពណ៌ស»ដែលត្រូវបានគេហៅថាព្រះ។ ព្រះគម្ពីរស្គាល់ព្រះដែលបានបង្កើតយើងជាសមាជិកនៃមនុស្សបីផ្សេងគ្នាឬ "ខុសគ្នា" គឺព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ឪពុកមិនមែនជាកូនប្រុសទេហើយកូនប្រុសក៏មិនមែនជាឪពុកដែរ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនមែនជាឪពុកឬកូនប្រុសទេ។ ទោះបីពួកគេមានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសគ្នាក៏ដោយក៏ពួកគេមានចេតនាដូចគ្នាចេតនាដូចគ្នានិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចគ្នានិងមានខ្លឹមសារនិងលក្ខណៈដូចគ្នា។ (លោកុប្បត្តិ ១:២៦; ម៉ាថាយ ២៨:១៩, លូកា ៣: ២១-២២) ។ ព្រះទាំងបីអង្គនេះមានភាពជិតស្និទ្ធនិងស្គាល់គ្នាខ្លាំងណាស់បើយើងស្គាល់ព្រះមួយអង្គយើងក៏ស្គាល់មនុស្សឯទៀតដែរ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបង្ហាញថាមានព្រះតែមួយហើយយើងគួរតែចងចាំវានៅពេលយើងនិយាយថាមានព្រះតែមួយ (ម៉ាកុស ១០.៤៥) ។ គិតថាមនុស្សបីនាក់របស់ព្រះគឺតិចជាងម្នាក់គឺក្បត់ភាពរួបរួមនិងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់ព្រះ! ព្រះជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ហើយនោះមានន័យថាព្រះគឺជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ (១ យ៉ូហាន ៤,៩) ។ ដោយសារតែការពិតនេះអំពីព្រះជួនកាលព្រះត្រូវបានគេហៅថា“ ព្រះត្រៃឯក” ឬ“ ព្រះត្រៃឯក” ។ ព្រះត្រៃឯកនិងព្រះត្រៃឯកទាំងពីរមានន័យថា“ សាមគ្គីភាពទាំងបី” ។ នៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថា“ ព្រះ” យើងតែងតែនិយាយអំពីមនុស្ស ៣ នាក់ដែលមានសាមគ្គីភាពគ្នាគឺព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ (ម៉ាថាយ ៣: ១៦-១៧; ២៨: ១៩) ។ វាស្រដៀងនឹងរបៀបដែលយើងយល់ពីពាក្យ“ ក្រុមគ្រួសារ” និង“ ក្រុម” ។ «ក្រុម»ឬ«ក្រុមគ្រួសារ»ដែលមានមនុស្សខុសគ្នាប៉ុន្តែមានចំនួនស្មើគ្នា។ នេះមិនមានន័យថាមានព្រះបីអង្គនោះទេព្រោះព្រះជាព្រះតែមួយអង្គតែមានមនុស្សបីនាក់ផ្សេងគ្នានៅក្នុងអង្គតែមួយនៃព្រះ (កូរិនថូសទី ១ ១២: ៤-៦; កូរិនថូសទី ២ ១៣:១៤) ។

ការអនុម័ត

ព្រះត្រៃឯកមានទំនាក់ទំនងល្អឥតខ្ចោះបែបនេះជាមួយគ្នាដែលពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនរក្សាទំនាក់ទំនងនោះជាមួយពួកគេ។ វាល្អសម្រាប់រឿងនោះ! ព្រះត្រៃបិដកចង់រួមបញ្ចូលអ្នកដទៃនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់គាត់ដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃរីករាយនឹងជីវិតនេះជារៀងរហូតជាអំណោយឥតគិតថ្លៃ។ ចេតនារបស់ព្រះក្នុងការចែករំលែកជីវិតដ៏រីករាយរបស់គាត់ជាមួយអ្នកដទៃគឺជាហេតុផលនៃការបង្កើតទាំងអស់ហើយជាពិសេសសម្រាប់ការបង្កើតមនុស្សជាតិ (ទំនុកដំកើង ៨ ហេព្រើរ ២: ៥-៨!) ។ នេះគឺជាអ្វីដែលគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានន័យថា“ អនុម័ត” ឬ“ ស្មុំកូន” (កាឡាទី ៤-៤-៧; អេភេសូរ ១.៣-៦; រ៉ូម ៨.១៥-១៧.២៣) ។ ព្រះត្រៃយ៉ូនមានបំណងបញ្ចូលការបង្កើតទាំងអស់នៅគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ព្រះ! ការសុំកូនចិញ្ចឹមគឺជាហេតុផលដំបូងបង្អស់របស់ព្រះសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានបង្កើត! គ្រាន់តែស្រមៃមើលដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាផែនការ "ក" ដែល "ក" តំណាងឱ្យ "ការអនុម័ត"!

ចាប់កំណើត

ដោយសារតែព្រះដែលជាព្រះត្រីឯកបានកើតមានមុនមានអ្វីដែលយើងហៅថាការបង្កើតដំបូងព្រះត្រូវតែបង្កើតការបង្កើតមកដើម្បីបង្កើតវា។ ប៉ុន្តែសំណួរបានកើតឡើង: "តើការបង្កើតនិងមនុស្សជាតិអាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃព្រះត្រីឯកយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើព្រះត្រីឯកខ្លួនឯងមិនបាននាំមកនូវការបង្កើតទៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះ?" យ៉ាងណាមិញប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាព្រះអ្នកមិនអាចក្លាយជាព្រះតាមរបៀបណាក៏ដោយ! អ្វីមួយដែលមិនអាចបង្កើតបានក្លាយជាអ្វីមួយដែលមិនបានបង្កើត។ តាមវិធីខ្លះព្រះត្រៃឯកនឹងត្រូវធ្វើហើយនៅតែជាសត្វ (ខណៈពេលដែលនៅសល់ព្រះក្នុងពេលតែមួយ) ប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ចង់នាំយើងទៅជាអចិន្រ្តៃយ៍នៃទំនាក់ទំនងរួមរបស់គាត់ហើយរក្សាយើងនៅទីនោះ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលការចាប់កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះ - មនុស្សមកបង្កើត។ ព្រះជាព្រះរាជបុត្រាបានក្លាយជាមនុស្ស - នេះមានន័យថាវាមិនមែនដោយសារតែការខិតខំរបស់យើងដើម្បីនាំខ្លួនយើងឱ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះនោះទេ។ នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ទ្រង់រួមបញ្ចូលការបង្កើតទាំងអស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់។ វិធីតែមួយគត់ដើម្បីនាំការបង្កើតទៅជាទំនាក់ទំនងនៃព្រះត្រីឯកគឺព្រះឱ្យបន្ទាបខ្លួននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយទទួលយកការបង្កើតតាមរយៈការធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងឆន្ទៈ។ ការប្រព្រឹត្ដរបស់ព្រះត្រៃឯកនេះដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងដោយសេរីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេតាមរយៈព្រះយេស៊ូត្រូវបានគេហៅថា“ ព្រះគុណ” (អេភេសូរ ១: ២; ២: ៤-៧; ពេត្រុសទី ២ ៣:១៨) ។ ផែនការព្រះត្រៃបិដកដើម្បីក្លាយជាមនុស្សសម្រាប់ការសុំកូនចិញ្ចឹមរបស់យើងមានន័យថាព្រះយេស៊ូនឹងយាងមករកយើងទោះបីយើងមិនដែលបានធ្វើបាបក៏ដោយ! ព្រះបីអង្គបានបង្កើតយើងអោយចិញ្ចឹមយើង! ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតយើងអោយរួចពីបាបឡើយទោះបីព្រះជាម្ចាស់បានសង្រ្គោះយើងពីអំពើបាបក៏ដោយ។ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជា“ ផែនការខ” រឺក៏ជានិមិត្តរូបនៃព្រះឡើយ។ វាមិនមែនគ្រាន់តែជាម្នាងសិលាដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបិទបាំងបញ្ហាបាបរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ។ ការពិតដ៏អស្ចារ្យនោះគឺថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដំបូងបង្អស់របស់ព្រះហើយមានតែគំនិតដែលនាំយើងឱ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ។ ព្រះយេស៊ូវគឺជាការសម្រេចនៃ“ ផែនការក” ដែលត្រូវបានចាប់ផ្តើមមុនពេលពិភពលោកត្រូវបានបង្កើត (អេភេសូរ ១: ៥-៦; វិវរណៈ ១៣: ៨) ។ ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកចូលរួមជាមួយយើងក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះទ្រីភាពដូចព្រះបានគ្រោងទុកតាំងពីដំបូងមកហើយគ្មានអ្វីសូម្បីតែអំពើបាបរបស់យើងក៏មិនអាចរារាំងផែនការនេះបានដែរ! យើងទាំងអស់គ្នាបានសង្រ្គោះក្នុងព្រះយេស៊ូវ (ធីម៉ូថេទី ១ ៤: ៩-១០) ដោយសារព្រះអន្ទះសាចង់បំពេញផែនការសុំកូនចិញ្ចឹមរបស់គាត់! ព្រះត្រៃឯកបានបង្កើតផែនការនៃការសុំកូនចិញ្ចឹមរបស់យើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមុនពេលយើងត្រូវបានបង្កើតមកហើយយើងគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ព្រះរួចហើយ (កាឡាទី ៤-៤-៧; អេភេសូរ ១.៣-៦; រ៉ូម ៨.១៥-១៧.២៣) ។

អាថ៌កំបាំងនិងការណែនាំ

ផែនការនៃព្រះត្រៃឯកនេះដើម្បីទទួលយកការបង្កើតទាំងអស់ទៅជាទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺជាអាថ៌កំបាំងមួយដែលគ្មានអ្នកណាដឹង (កូល៉ុស ១, ២៤-២៩) ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូបានឡើងទៅស្ថានបរមសុខព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃសេចក្តីពិតដើម្បីបង្ហាញពីការបញ្ចូលនិងការដាក់បញ្ចូលនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះ (យ៉ូហាន ១៦: ៥-១៥) ។ តាមរយៈការណែនាំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានចាក់បង្ហូរមកលើមនុស្សជាតិទាំងអស់ (កិច្ចការ ២:១៧) និងដោយអ្នកជឿដែលជឿនិងគោរពសេចក្តីពិតនេះ (អេភេសូរ ១: ១១-១៤) អាថ៌កំបាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក (កូល៉ុស ១.៣-៦)! ប្រសិនបើការពិតនេះត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់យើងមិនអាចទទួលយកវានិងទទួលយកបទពិសោធន៍ពីសេរីភាពនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញយើងជឿការកុហកនិងជួបប្រទះបញ្ហាទំនាក់ទំនងអវិជ្ជមានគ្រប់ប្រភេទ (រ៉ូម ៣, ៩-២០, រ៉ូម ៥: ១២-១៩!) ។ នៅពេលយើងរៀនសេចក្ដីពិតអំពីខ្លួនយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងនឹងចាប់ផ្តើមដឹងពីរបៀបដែលបាបមិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវក្នុងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ទ្រង់ជាមួយមនុស្សទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោក។ (យ៉ូហាន ១៤:២០; កូរិនថូសទី ១ ៥: ១៤-១៦; អេភេសូរ ៤: ៦!) ។ ព្រះចង់ ឲ្យ មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងថាគាត់ជាអ្នកណាហើយយើងជាអ្នកណា (ធីម៉ូថេទី ១ ២: ១-៨)! នេះគឺជាដំណឹងល្អនៃព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ (កិច្ចការ ១៥, ១១) ។

សេចក្តីសង្ខេប

បើនិយាយពីទេវវិទ្យានេះដែលផ្តោតលើមនុស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវវាមិនមែនជាការងាររបស់យើងដើម្បី“ ជួយសង្រ្គោះ” មនុស្សទេ។ យើងចង់ជួយពួកគេឱ្យស្គាល់ថាតើព្រះយេស៊ូវជានរណាហើយពួកគេជានរណារួចទៅហើយនៅក្នុងគាត់ - កូនចិញ្ចឹមរបស់ព្រះ! បើនិយាយអោយចំទៅយើងចង់អោយអ្នកដឹងថាអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយក្នុងព្រះយេស៊ូហើយនេះនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកអោយជឿថាអ្នកមានអាកប្បកិរិយាត្រឹមត្រូវហើយបានសង្រ្គោះ!

ដោយ Tim Brassell


ជាបីនាក់ក្នុងការរួបរួមគ្នា