ត្រៃឯក

ហេតុផលរបស់យើងអាចតស៊ូជាមួយទស្សនៈព្រះគម្ពីរថាព្រះគឺជាព្រះត្រៃឯក - បីនាក់ក្នុងមួយនិងមួយក្នុងចំណោមបី។ វាមិនគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលហេតុអ្វីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនហៅថាព្រះត្រៃឯក។ សូម្បីតែសាវ័កប៉ូលបានសរសេរថា៖ «ដូចមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវសារភាពអាថ៌កំបាំងនៃជំនឿគឺអស្ចារ្យណាស់»។ (ធីម៉ូថេទី ១ ៦:១៥) ។

ប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីលទ្ធិត្រៃឯកគឺអ្នកអាចប្រាកដពីរឿងមួយ៖ ព្រះត្រៃបិដកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នឹងអ្នកក្នុងការរួមគ្នាដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិតរបស់ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

មិនមានព្រះបីអង្គទេមានតែព្រះមួយអង្គគត់ហើយព្រះមួយអង្គនេះដែលជាព្រះពិតតែមួយអង្គដែលជាព្រះនៃព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ឪពុកកូនប្រុសនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមានគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចនិយាយបានថានោះគឺជាជីវិតដែលពួកគេចែករំលែកត្រូវបានបកប្រែយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ និយាយម៉្យាងទៀតមិនមានរឿងបែបនេះទេដែលឪពុកបែកចេញពីកូនប្រុសនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ហើយមិនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបែកចេញពីឪពុកនិងកូនទេ។

មានន័យថា៖ បើ ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះអ្នកនឹងចូលរួមក្នុងការប្រកបនិងសេចក្តីអំណរនៃជីវិតរបស់ព្រះត្រៃអរ។ វាមានន័យថាព្រះវរបិតាទទួលយកអ្នកហើយមានការប្រកបគ្នាជាមួយអ្នកដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរ។ វាមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានបង្ហាញម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងការបញ្ចូលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺអស្ចារ្យដូចសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះវរបិតាមានជានិច្ច - ហើយតែងតែមានចំពោះអ្នកជានិច្ច។

នេះមានន័យថាព្រះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានប្រកាសថាអ្នកជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលអ្នកត្រូវបានរាប់បញ្ចូលថាអ្នកសំខាន់។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់និយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ - សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះអ្នកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងអ្នក។

លោកយេស៊ូមានប្រសាសន៍ថា៖ «អ្នករាល់គ្នានឹងទទួលស្គាល់ថាអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកកាន់តាមខ្ញុំបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក» (យ៉ូហាន ១:១៤) ។ នៅពេលអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកស្រឡាញ់អ្នកដទៃពីព្រោះព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាគង់នៅក្នុងអ្នកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកគ្មានការភ័យខ្លាចមោទនភាពនិងការស្អប់ដែលរារាំងអ្នកមិនឱ្យរីករាយនឹងជីវិតរបស់ព្រះ - ហើយអ្នកមានសេរីភាពក្នុងការស្រឡាញ់អ្នកដទៃតាមរបៀបដែលព្រះស្រឡាញ់អ្នក។
ឪពុកកូនប្រុសនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គតែមួយដែលមានន័យថាមិនមានសកម្មភាពរបស់ព្រះវរបិតាដែលមិនមែនជាការប្រព្រឹត្ដរបស់ព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរ។

ឧទាហរណ៍ការសង្គ្រោះរបស់យើងកើតចេញពីឆន្ទៈដែលមិនផ្លាស់ប្តូររបស់ព្រះវរបិតាដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តជាប់ទាក់ទងនឹងយើងដោយអំណរនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ឪពុកបានបញ្ជូនកូនប្រុសដែលបានក្លាយជាមនុស្សសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់យើង - គាត់បានកើតមករស់នៅបានស្លាប់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកជាបុរសម្នាក់បានឡើងទៅឋានសួគ៌នៅខាងស្តាំឪពុកជាព្រះអម្ចាស់អ្នកប្រោសលោះនិងអ្នកសម្រុះសម្រួលបន្ទាប់ពីគាត់បានផ្តល់ឱ្យយើងនូវ សំអាតអំពើបាប។ បន្ទាប់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើឱ្យព្រះវិហារបរិសុទ្ធនិងល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។

នេះមានន័យថាសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់អ្នកគឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃសេចក្ដីស្រឡាញ់និងអំណាចស្មោះត្រង់របស់ព្រះវរបិតាដែលតែងតែត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយយើងត្រូវបានប្រទានដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ វាមិនមែនជាជំនឿរបស់អ្នកដែលជួយសង្រ្គោះអ្នកទេ។ មានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលជាព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលជួយសង្រ្គោះអ្នក។ ហើយព្រះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនឿជាអំណោយមួយដើម្បីបើកភ្នែកអ្នកឱ្យស្គាល់ការពិតថាគាត់ជានរណាហើយអ្នកជានរណាជាកូនជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់។