ការទទួលស្គាល់ការពិតនៃព្រះខ្ញុំ

"ពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅរស់ហើយរឹងមាំនិងមុតជាងដាវមុខពីរទៅទៀតហើយជ្រាបចូលរហូតដល់វាបំបែកព្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយក៏ខួរឆ្អឹងខ្នងនិងជើងហើយជាចៅក្រមនៃគំនិតនិងអារម្មណ៍នៃបេះដូង" (ហេ។ ៩.២៨) ។ លោកយេស៊ូមានប្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្ដីពិតនិងជាជីវិត» (យ៉ូហាន ១:១៤) ។ គាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថា "នេះគឺជាជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដែលពួកគេនឹងស្គាល់អ្នកដែលជាព្រះពិតនិងអ្នកដែលអ្នកបានចាត់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ" ។ (យ៉ូហាន ១:១៤) ។ ស្គាល់និងស្គាល់ព្រះ - នោះហើយជាជីវិត។

ព្រះបានបង្កើតយើងឱ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់។ ខ្លឹមសារសំខាន់នៃជីវិតអស់កល្បគឺយើង«ស្គាល់ព្រះហើយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ»ដែលទ្រង់បានចាត់ ឲ្យ មក។ ការស្គាល់ព្រះមិនមែនតាមរយៈកម្មវិធីឬវិធីសាស្រ្តទេប៉ុន្តែតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សម្នាក់។

នៅពេលទំនាក់ទំនងមានការរីកចម្រើនយើងចាប់ផ្តើមស្វែងយល់និងទទួលបានការពិតពីព្រះជាម្ចាស់។ តើព្រះពិតចំពោះអ្នកទេ? តើអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់វារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃទេ?

ដើរតាមព្រះយេស៊ូ

លោកយេស៊ូមានប្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្ដីពិតនិងជាជីវិត» (យ៉ូហាន ១:១៤) ។ សូមកត់សម្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថា "ខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នក" ឬ "ខ្ញុំនឹងផ្តល់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នក" ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ «ខ្ញុំជាផ្លូវ " , នៅពេលយើងមករកព្រះដើម្បីស្វែងរកព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់តើអ្នកនឹងសួរសំណួរអ្វី? ព្រះអម្ចាស់បង្ហាញខ្ញុំពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់អោយអ្នកធ្វើ? តើពេលណានិងកន្លែងណានិងជាមួយអ្នកណា? បង្ហាញខ្ញុំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើង។ ឬ: ព្រះអម្ចាស់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំមួយជំហានម្តង ៗ បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងអនុវត្តវា។ ប្រសិនបើអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតតើអ្នកនឹងក្លាយជាកណ្តាលនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសំរាប់ជីវិតរបស់អ្នកទេ? ប្រសិនបើព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវរបស់យើងនោះយើងមិនត្រូវការការណែនាំឬផែនទីផ្លូវផ្សេងទៀតទេ។

ព្រះអញ្ជើញអ្នកឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់ជាមួយគាត់

“ ប្រសិនបើអ្នកស្វែងរកនគរព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនអ្វីៗទាំងអស់នេះនឹងធ្លាក់ដល់អ្នក។ ដូច្នេះកុំបារម្ភអំពីថ្ងៃស្អែកពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងថែរក្សាគាត់។ វាគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃមានភាពរំខានផ្ទាល់ខ្លួន " (ម៉ាថាយ ៥: ១-១៦) ។

ព្រះពិតជាគួរឱ្យទុកចិត្តណាស់

  • ដូច្នេះអ្នកចង់ដើរតាមព្រះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃ
  • ដូច្នេះអ្នកនឹងធ្វើតាមវាទោះបីអ្នកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតក៏ដោយ
  • ដូច្នេះអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យវាក្លាយជាវិធីរបស់អ្នក

"ពីព្រោះវាគឺជាព្រះដែលធ្វើការទាំងពីរនៅក្នុងអ្នកចង់បាននិងសំរេចតាមការរីករាយរបស់គាត់" (ភីលីព ២:១៣) ។ កំណត់ហេតុក្នុងគម្ពីរបង្ហាញថាព្រះតែងតែចាត់វិធានការពេលលោកទាក់ទងមនុស្សក្នុងកិច្ចការរបស់លោក។ នៅពេលយើងឃើញព្រះវរបិតាកំពុងធ្វើការនៅជុំវិញយើងនេះគឺជាការអញ្ជើញរបស់យើងពីគាត់ដើម្បីចូលរួមជាមួយគាត់នៅក្នុងកិច្ចការនេះ។ នៅក្នុងពន្លឺនៃរឿងនេះតើអ្នកអាចចាំពេលវេលាដែលព្រះបានអញ្ជើញអ្នកឱ្យធ្វើអ្វីមួយហើយអ្នកមិនបានឆ្លើយតបទេ?

ព្រះកំពុងធ្វើការនៅជុំវិញអ្នកជានិច្ច

ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា៖ «ឪពុកខ្ញុំធ្វើការរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការដែរ។ »ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា៖ «ខ្ញុំសុំប្រាប់អោយអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាកូនមិនអាចធ្វើអ្វីដោយខ្លួនឯងបានទេគឺត្រូវធ្វើតែកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើប៉ុណ្ណោះ។ គាត់ឃើញឪពុកធ្វើ។ ពីព្រោះអ្វីដែលវាធ្វើកូនប្រុសក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរ។ ដោយសារតែឪពុកស្រឡាញ់កូនប្រុសហើយបង្ហាញគាត់នូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើហើយនឹងបង្ហាញដល់គាត់នូវកិច្ចការធំជាងមុនដូច្នេះអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើល” (យ៉ូហាន ១៦: ៥-១៥) ។

នេះគឺជាគំរូសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងសម្រាប់ព្រះវិហារ។ អ្វីដែលព្រះយេស៊ូបានមានបន្ទូលគឺទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលតាមរយៈនោះព្រះសំរេចគោលបំណងរបស់ទ្រង់។ យើងមិនចាំបាច់គិតពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ព្រះទេពីព្រោះទ្រង់តែងតែនៅជុំវិញយើង។ យើងត្រូវតែធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូហើយសំឡឹងមើលទៅព្រះដែលទ្រង់កំពុងតែធ្វើរាល់លើក។ យើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការងាររបស់គាត់។

រកមើលកន្លែងដែលព្រះកំពុងធ្វើការហើយចូលរួមជាមួយគាត់! ព្រះមានទំនាក់ទំនងស្នេហាយូរអង្វែងជាមួយអ្នកដែលពិតនិងផ្ទាល់ខ្លួន៖ «ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលតបថា៖ «អ្នកត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកអោយអស់ពីដួងចិត្តអស់ពីព្រលឹងនិងអស់ពីគំនិតឯង។ »។ នេះគឺជាការដេញថ្លៃខ្ពស់បំផុតនិងអស្ចារ្យបំផុត " (ម៉ាថាយ ៥: ១-១៦) ។

ការដឹងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជាគ្រិស្ដសាសនិករួមទាំងស្គាល់គាត់ជួបគាត់និងស្គាល់ឆន្ទៈគាត់អាស្រ័យលើគុណភាពនៃទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកជាមួយព្រះ។ អ្នកអាចពិពណ៌នាអំពីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះដោយគ្រាន់តែនិយាយថា "ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអស់ពីចិត្ត"? ព្រះបានបង្កើតយើងឱ្យមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគាត់ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងមិនអីទេអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតនឹង ត្រូវមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយព្រះគឺសំខាន់ជាងកត្តាដទៃទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក!

សៀវភៅមូលដ្ឋាន៖ «បទពិសោធន៍ព្រះ»

ដោយ Henry Blackaby