វគ្គសិក្សាព្រះគម្ពីរ (១២ មេរៀន)

ព្រះគម្ពីរ - ជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ?

០១៦ wkg bs ព្រះគម្ពីរ

“ បទគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះបាន បណ្ដាលឲ្យ តែងទីបន្ទាល់ដ៏ស្មោះត្រង់នៃដំណឹងល្អនិងការបកស្រាយដ៏ពិតនិងត្រឹមត្រូវនៃការបើកសម្តែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្ស។ នៅក្នុងន័យនេះបទគម្ពីរបរិសុទ្ធគឺមិនអាចយល់បាននិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សាសនាចក្រក្នុងគ្រប់សំណួរនៃការបង្រៀននិងជីវិត” (ធីម៉ូថេទី ២ ៣: ១៥-១៧; ពេត្រុសទី ២ ១: ២០-២១; យ៉ូហាន ១៧:១៧) ។

អ្នកនិពន្ធសំបុត្រទៅជនជាតិហេព្រើរនិយាយអំពីផ្លូវ ...

អានបន្ថែម➜

តើព្រះជាម្ចាស់ជានរណា?

017 wkg bs ព្រះជាឪពុក

យោងទៅតាមសក្ខីកម្មនៃបទគម្ពីរព្រះគឺជាអង្គដ៏ទេវភាពនៅក្នុងមនុស្សអស់កល្បបីរូបដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នា - ព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ គាត់គឺជាព្រះពិតតែមួយអង្គដែលគ្មានទីបញ្ចប់មិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន omnipotent omniscient, omnipresent ។ គាត់គឺជាអ្នកបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីជាអ្នកថែរក្សាសកលលោកនិងជាប្រភពនៃការសង្គ្រោះសំរាប់មនុស្ស។ ទោះបីជាឆ្លងកាត់, សកម្មភាព ...

អានបន្ថែម➜

តើព្រះយេស៊ូវគ្រិស្តជានរណា?

018 wkg bs son jesus christ

ព្រះជាព្រះរាជបុត្រាគឺជាមនុស្សទី ២ នៃក្រុមព្រះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះវរបិតាតាំងពីយូរយារមកហើយ។ គាត់គឺជាពាក្យនិងលក្ខណៈនៃព្រះវរបិតា - តាមរយៈគាត់និងសម្រាប់គាត់ព្រះបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់។ វាត្រូវបានបញ្ជូនមកពីព្រះវរបិតាដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសាច់ឈាមដើម្បីជួយឱ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសង្រ្គោះ។ គាត់ត្រូវបានទទួលដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយកើតពីវឺដ្យីនម៉ារី ...

អានបន្ថែម➜

តើសាររបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទគឺជាអ្វី?

០១៩ wkg bs ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ

ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អអំពីការប្រោសលោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្អែកលើជំនឿលើព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ។ សារនោះគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងដែលគាត់ត្រូវបានគេបញ្ចុះហើយបានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបីបន្ទាប់ពីបទគម្ពីរហើយបន្ទាប់មកបានបង្ហាញខ្លួនដល់ពួកសិស្សរបស់គាត់។ ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អដែលតាមរយៈកិច្ចការនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបាន ...

អានបន្ថែម➜

តើអ្នកណាឬអ្វីដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ?

020 wkg bs វិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាមនុស្សទី ៣ នៃក្រុមព្រះហើយទៅជារៀងរហូតពីព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះរាជបុត្រា។ គាត់គឺជាអ្នកសំរាលទុក្ខដែលបានសន្យាដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះបានបញ្ជូនទៅអ្នកជឿទាំងអស់។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងបង្រួបបង្រួមយើងជាមួយព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាហើយបំលែងយើងតាមរយៈការប្រែចិត្តនិងការរាប់ជាបរិសុទ្ធហើយតាមរយៈការបន្តជាថ្មីបានតម្រឹមយើងជាមួយនឹងរូបភាពនៃព្រះគ្រីស្ទ។ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះ ...

អានបន្ថែម➜

តើអំពើបាបគឺជាអ្វី?

021 wkg bs បាប

អំពើបាបគឺជាការប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលជារដ្ឋមួយនៃការបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះ។ ចាប់តាំងពីពេលដែលអំពើបាបបានចូលមកក្នុងពិភពលោកតាមរយៈអ័ដាមនិងអេវ៉ាមនុស្សបានស្ថិតនៅក្រោមនឹមនៃអំពើបាប - នឹមដែលអាចត្រូវបានយកចេញដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដប៉ុណ្ណោះ។ ស្ថានភាពដ៏មានបាបរបស់មនុស្សជាតិបង្ហាញពីទំនោរនៃផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងមនុស្សម្នាក់អំពីព្រះនិងឆន្ទៈរបស់គាត់ ...

អានបន្ថែម➜

តើបុណ្យជ្រមុជទឹកគឺជាអ្វី?

០២២ ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹក wkg bs

ពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយទឹក - ជាសញ្ញានៃការប្រែចិត្តរបស់អ្នកជឿដែលជាសញ្ញាមួយដែលគាត់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់និងព្រះអង្គប្រោសលោះ - គឺការចូលរួមក្នុងការសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ។ ការទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក“ ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងដោយភ្លើង” សំដៅទៅលើការបន្តនិងសំអាតការងាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ សាសនាចក្រនៅទូទាំងពិភពលោកនៃព្រះអនុវត្តពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយការពន្លិច (ម៉ាថាយ ២៨:១៩; …

អានបន្ថែម➜

តើពួកជំនុំគឺជាអ្វី?

០២៣ ព្រះវិហារឃេហ្គីសប៊ីស

ព្រះវិហារគឺជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាសហគមន៍នៃមនុស្សទាំងអស់ដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅ។ បេសកកម្មរបស់សាសនាចក្រគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបង្រៀនអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះគ្រីស្ទបានបញ្ជាឱ្យធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកនិងដើម្បីឃ្វាលហ្វូងចៀម។ ក្នុងការបំពេញនូវអាណត្តិនេះសាសនាចក្រដែលដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទទួលយកព្រះគម្ពីរជាមគ្គុទេសក៍និងតំរង់ទិស ...

អានបន្ថែម➜

តើនរណាឬសាតាំងជាអ្វី?

០២៤ សាកុកប៊ីសសាន់

ទេវតាត្រូវបានបង្កើតជាវិញ្ញាណ។ ពួកគេត្រូវបានបំពាក់ដោយឆន្ទៈសេរី។ ទេវតាបរិសុទ្ធបម្រើព្រះជាអ្នកនាំសារនិងភ្នាក់ងារកំពុងបម្រើវិញ្ញាណដល់អ្នកដែលទទួលការសង្គ្រោះហើយនឹងអមដំណើរព្រះគ្រីស្ទនៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញ។ ទេវតាដែលមិនស្តាប់បង្គាប់ត្រូវបានគេហៅថាបិសាចវិញ្ញាណអាក្រក់និងវិញ្ញាណអាក្រក់ (ហេ។ ១.១៤, វិវរ ១.១, ២២.៦, ២៥ ២៥.៣១, ២ សត្វចិញ្ចឹម ២,៤; ម។ ១,២៣; ម។ ព។ ) ។

អានបន្ថែម➜

តើអ្វីជាកតិកាសញ្ញាថ្មី?

025 wkg bs ជាកញ្ចប់ថ្មី

តាមទំរង់ជាមូលដ្ឋានរបស់វាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយធ្វើនិយ័តកម្មទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងព្រះនិងមនុស្សជាតិតាមរបៀបដែលកិច្ចព្រមព្រៀងឬកិច្ចព្រមព្រៀងធម្មតាទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សពីរនាក់ឬច្រើននាក់។ កតិកាសញ្ញាថ្មីមានប្រសិទ្ធិភាពពីព្រោះព្រះយេស៊ូដែលជាអ្នកធ្វើបន្ទាល់បានសុគត។ ការស្វែងយល់អំពីរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជឿពីព្រោះ…

អានបន្ថែម➜

តើអ្វីទៅជាការថ្វាយបង្គំ?

គោរពបូជា ០២៦ wkg bs

ការគោរពបូជាគឺជាការឆ្លើយតបដ៏ទេវភាពចំពោះសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ វាត្រូវបានជម្រុញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ទេវភាពនិងកើតឡើងពីការបង្ហាញខ្លួនឯងដ៏ទេវភាពរហូតដល់ការបង្កើតរបស់គាត់។ នៅក្នុងការថ្វាយបង្គំអ្នកជឿចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដដែលបានសម្របសម្រួលតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ ការថ្វាយបង្គំក៏មានន័យថាយើងបន្ទាបខ្លួននិងរីករាយចំពោះព្រះ ...

អានបន្ថែម➜

តើការបញ្ជាទិញបេសកកម្មធំគឺជាអ្វី?

០២៧ បញ្ជាទិញបេសកកម្ម wkg bs

ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អអំពីការប្រោសលោះតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្អែកលើជំនឿលើព្រះយេស៊ូគ្រិស្ដ។ សារនោះគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងដែលគាត់ត្រូវបានគេបញ្ចុះហើយបានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបីបន្ទាប់ពីបទគម្ពីរហើយបន្ទាប់មកបានបង្ហាញខ្លួនដល់ពួកសិស្សរបស់គាត់។ ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងល្អដែលតាមរយៈកិច្ចការនៃការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបាន ...

អានបន្ថែម➜